Monthly Archives Lipiec 2017

Docieranie ciagnikow

Nowo zakupiony i odebrany ze składnicy ciągnik jest zakonserwowany stałym smarem, a odpowiednie jego części i zespoły zabezpieczone dodatkowo papierem i zaplombowane. Przystępując do pierwszego uruchomienia ciągnika należy sprawdzić dokładnie jego wygląd zewnętrzny, czy plomby nie zostały naruszone, i czy nie został on uszkodzony w czasie transportu, po czym można przystąpić do rozkonserwowania ciągnika, usuwając nadmiar smaru, papier, korki zabezpieczające otwory. Pierwsze uruchomienie nowego ciągnika i pierwsze próbne jazdy powinien wykonać mechanik gwarancyjny, którego zadaniem jest skontrolowanie stanu technicznego ciągnika i pouczenie użytkownika o ogólnych zasadach obsługi i eksploatacji, sposobie docierania i konieczności wymiany oleju po zakończeniu d...

więcej

Demontaz ciagnikow

Ciągnik dostarczony do rozbiórki na dział demontażu powinien być obmyty i oczyszczany z brudu i kurzu. Mycie zewnętrzne ciągnika odbywa się na specjalnym stanowisku, znajdującym się zwykle w magazynie przyjęć, do którego pompa napędzana silnikiem elektrycznym lub spalinowym dostarcza wodę pod ciśnieniem do at. Części blaszane lakierowane i o małej wytrzymałości myje się strumieniem zimnej wody ciśnieniu do at. Wyższe ciśnienie strumienia mogłoby spowodować porysowanie i utratę połysku powierzchni lakierowanych. Przed rozpoczęciem mycia należy ciągnik odpowiednio przygotować. W tym celu zaślepia się wszystkie otwory ciągnika, przez które mogłaby się przedostać woda...

więcej

Budowa zaworu

Zawór składa się z trzonu i grzybka, który ma stożkową przylgnię przylegającą do gniazda w głowicy. Średnica grzybka zaworu ssącego jest przeważnie większa niż wydechowego. Wynika to z tego, że wylot spalin z cylindra odbywa się pod wpływem nadciśnienia (szybkość opróżniania cylindra większa), a ssanie — pod wpływem podciśnienia (szybkość napełnienia mniejsza). Niektóre firmy produkują oba zawory jednakowe z tego samego materiału, upraszcza to znacznie gospodarkę częściami zamiennymi. Przylgnia zaworowa musi mieć bardzo gładką powierzchnię oraz bardzo dokładny kształt geometryczny i niewielką szerokość (2 mm), co zapewnia dobrą szczelność zamykania. Dla zapewnienia dobrego przepływu bez zaburzeń przejście grzybka w trzon musi być łagodne (duży promień)...

więcej