Category Naprawa

Uklady Ursusa

Układ kierowniczy ciągnika Ursus C-328 jest układem dwudrążkowym, którego każde koło jest sterowane osobnym drążkiem podłużnym. W związku z tym nie ma on układu trapezowego ani drążka poprzecznego. Układ dwudrążkowy ma również ciągnik Ursus C-4011. Różni się on jednak od układu ciągnika C-328 konstrukcją mechanizmu przekładniowego, który składa się ze śruby i nakrętki. Po śrubie osadzonej na wałku kierowniczym przemieszcza się nakrętkę, powodując skręty wałków, na których osadzone są ramiona mechanizmu kierowniczego. Do łączenia drążków poprzecznego i podłużnego z dźwigniami układu kierowniczego (wąsy zwrotnic i ramiona przekładni) używa się przegubów kulistych...

więcej

Regulacja siłowa

Przy regulacji siłowej narzędzie ma możliwość zagłębiania się lub unoszenia w zależności od oporu, jaki napotyka w czasie pracy. Elementem przestawiającym układ podnośnika hydraulicznego na podnoszenie lub opuszczanie jest sprężyna regulatora głębokości umieszczona w łączniku, który jest w czasie pracy ściskany. W zależności od nacisku na sprężynę i jej ugięcia, sworzeń połączony ze sprężyną przestawi tłoczek rozdzielacza podnośnika hydraulicznego na podnoszenie lub opuszczanie układu zawieszenia trzy- punktowego, zależnie od spadku lub wzrostu oporu narzędzi. Jeżeli gleba jest jednorodna, to opór np. orania będzie zależał tylko od głębokości orki. W tym przypadku stosowanie regulacji siłowej jest celowe. W przypadku gleby niejednorodnej reg...

więcej

Chłodnica

Chłodnicę sprawdza się na szczelność. W tym celu napełnia się ją wodą przy zakorkowanych wszystkich otworach z wyjątkiem wlewowego. Następnie w otwór wlewowy wciska się gumowy korek z manometrem i przewodem, którym doprowadza się powietrze o ciśnieniu do kG/cm2. Jeżeli przy takim ciśnieniu na zewnątrz chłodnicy nie pojawią się pęcherzyki powietrza z wypryskami wody, to chłodnica jest szczelna. Nieszczelności występują w złączach lutowanych rdzeni zbiorników lub przewodów. Usuwa się je przez lutowanie stopami cynowo-ołowiowymi. Szczególną trudność stanowi naprawa rdzeni chłodnic komorowych. Miejscowe nagrzanie nieszczelnej powierzchni, konieczne do pokrycia ciekłym lutowiem, powoduje natychmiastowe rozlutowanie powierzchni przyległych. Z tej racji zabieg ten wymaga dużego doświadczenia...

więcej

Gaznik

Gaźnik, jak nam wiadomo, jest stosowany w układzie zasilania silników z zapłonem iskrowym. W odróżnieniu od pomp wtryskowych, w których występuje wysokie ciśnienie, gaźnik pracuje przy niewielkim podciśnieniu. Z tego względu konstrukcja gaźników jest znacznie prostsza, a do ich sprawdzania zbędne są skomplikowane badania. Do najczęściej spotykanych usterek gaźników należą: nieszczelności połączeń, zużycie otworków dysz paliwowych i powietrznych, nieszczelności pływaka, nieszczelności lub zacięcia zaworu iglicowego, uszkodzenia układu dźwigniowego tego zaworu itp. Przyczyną nieszczelności gaźnika są najczęściej zniszczone lub źle założone uszczelki i niedostatecznie lub wadliwie skręcone połączenia...

więcej

Układ zasilania

Do zasilania silników z zapłonem samoczynnym stosuje się olej napędowy. Olej napędowy jest cięższy od benzyny i ma wyższą temperaturę parowania. Z tych względów zasysanie go-, dobre rozpylenie i odparowanie jest bardzo utrudnione. Dlatego układ zasilania silników z zapłonem samo-czynnym jest bardziej skomplikowany niż układ zasilania silników z zapłonem iskrowym. Zadaniem tego układu jest dokładne odmierzenie określonej dawki paliwa, wprowadzenie jej w odpowiedniej Chwili do cylindra i dobre rozpylenie. Układ zasilania silników z zapłonem samoczynnym składa się z następujących głównych urządzeń: pompy paliwa (wtryskowa) regulatora prędkości obrotowej,, pompy zasilającej (nie zawsze), wtryskiwaczy, przewodów wysokiego- i niskiego ciśnienia oraz zbiornika paliwa...

więcej

Kierunkowskazy

Kierunkowskazy migowe, których każdy pojazd musi mieć co najmniej cztery, zbudowane są z trzech części: lamp, przerywacza i lampki kontrolnej wskazującej kierowcy prawidłowość działania urządzenia. Lampy zbudowane są z żarówki, lustra odbijającego światło i odpowiedniej obudowy. Światła wydobywające się z tych lamp mają charakter pulsujący. Pulsowanie tego światła wywoływane jest przerywaczem termoelektrycznym, w którym rozgrzewający się pod wpływem prądu elektrycznego drucik wydłuża się. W wyniku tego wydłużenia cewka podbicie promieni świetlnych woduje rozwarcie styków przerywanych w lustrze reflektora i ostygnięcie termoelementu. Wraz z ostygnięciem następuje zwarcie styków...

więcej

Elektryczne podgrzewacze powietrza w silnikach z zapłonem samoczynnym

Jak nam wiadomo, w silnikach z zapłonem samoczynnym zapłon paliwa występuje samorzutnie wskutek wysokiej temperatury sprężonego w cylindrze powietrza. W momencie rozruchu silnika temperatura tego sprężonego powietrza jest wydatnie obniżana przez zimne ścianki silnika.. W tej sytuacji rozruch silnika jest utrudniony. Dla pokonania tej trudności stosuje się systemy podgrzewania powietrza. W zależności od rodzaju komór spalania stosuje się różne podgrzewacze. W komorach dwuczęściowych stosuje się często podgrzewacze elektryczne zwane niekiedy świecą żarową. Podgrzewacz taki ma spiralę grzejną specjalnie obudowaną i jest zwykle wkręcony w głowicę z wystającym elementem grzejnym w komorze spalania. Przeważnie każdy cylinder ma odrębny podgrzewacz...

więcej

Wal korbowy

Typowym zużyciem wałów korbowych jest zmniejszenie średnicy czopów głównych i korbowych. Zmniejszenie średnicy nie jest równomierne na całym obwodzie i długości. Zużyte czopy wykazują owalność i stożkowość. Niezależnie od tego na czopach mogą wystąpić rysy i pęknięcia. Owalizacja czopów spowodowana jest zmiennymi obciążeniami działającymi na wał w czasie pracy silnika i powtarzającymi się stale w tych samych jego położeniach. Stożkowość zaś wywołana jest nierównomiernymi naciskami panewek, spowodowanymi niedoskonałym osiowaniem współpracujących powierzchni panewki i czopa. Rysy natomiast wywołane są zanieczyszczeniami pojawiającymi się w oleju silnikowym. Naprawę wału rozpoczyna się od prostowania. Prostowanie należy wykonać na prasie...

więcej

Ciśnienie w oponach

Przy normalnym ciśnieniu w ogumieniu bieżnik przylega do podłoża całą szerokością. Normalne ciśnienie właściwe każdemu ogumieniu podane jest w instrukcjach fabrycznych. Np. ogumienie kół przednich ciągnika Ursus C-4011 do prac polowych należy pompować do atm, a kół tylnych — do 0,8 atm. Do pracy w transporcie ogumienie kół przednich pompuje się również do atm, a tylnych do 1,5 atm. Przy zbyt niskim ciśnieniu opona ugina się nadmiernie, co powoduje szybkie nagrzewanie się jej, przecieranie i pękanie nitek kordu oraz ścieranie się boków bieżnika. Nasilenie tych niekorzystnych zjawisk jest szczególnie duże przy pracy ciągnika na prędkościach transportowych. Uginanie się opony zwiększa powierzchnię przylegania opony do podłoża i opory toczenia...

więcej

Budowa głowicy

Głowice cylindrów zamykają szczelnie kadłub silnika od góry i mieszczą w sobie część mechanizmów rozrządu, świece zapłonowe lub wtryskiwacze, przewody ssące i wydechowe oraz przestrzeń na ciecz chłodzącą. Najprostszą budowę mają głowice silników dwusuwowych z zapłonem iskrowym, chłodzonym powietrzem. Stanowią one przykrycie cylindrów, mają gniazdo na wkręcenie świecy zapłonowej oraz żeberka chłodzące. W silnikach dwusuwowych chłodzonych cieczą, głowica spełnia podobne zadanie, z tą różnicą, że zamiast żeberek chłodzących ma wykonaną między ściankami przestrzeń na ciecz chłodzącą. Silniki czterosuwowe wyposażone są w zawory, które we wszystkich” silnikach górnozaworowych umieszczone są w głowicy, co znacznie komplikuje jej konstrukcję...

więcej

Podział ciągników według siły uciągu

Do niedawna za kryterium podziału ciągników przyjmowano moc silnika. Klasyfikacja taka straciła sens odkąd zaczęto zwiększać moc silników pozostawiając podwozia bez większych zmian. Wzrost mocy silników był podyktowany powstaniem nowych konstrukcji maszyn rolniczych, umożliwiających pracę z dużą prędkością roboczą i mających elementy robocze i mechanizmy napędzane od silnika przez wałek przekaźnika mocy i wał przegubowy. Wartość mocy silnika nie informuje o wartości siły uciągu, która zależy od rodzaju i stanu opon, rodzaju i stanu podłoża, wartości poślizgu itp...

więcej

Urzadzenia oswietleniowe

Najczęściej występującymi zjawiskami uszkodzeń urządzeń oświetleniowych są: przepalenie żarówek, zbicie szyb rozpraszających i osłaniających, zanieczyszczenie luster odblaskowych oraz rozluźnienie lub zanieczyszczenie połączeń. Przepalone żarówki lub żarówki z rozluźnionymi cokołami wymienia się na nowe. Zanieczyszczone lustra odblaskowe należy oczyścić, zachowując przy tym daleko idącą ostrożność. Powierzchnie luster odblaskowych, wykonywane najczęściej drogą nakładania par aluminium, są bardzo miękkie i dlatego przy usuwaniu z nich zanieczyszczeń nie wolno posługiwać się szmatami, należy płukać je wodą. Starannie wypłukane i osuszone lustro należy przetrzeć czystą watą...

więcej