Monthly Archives Czerwiec 2015

Eksploatacja ciagnikow

Na trwałość, niezawodność i gotowość eksploatacyjną ciągników decydujący wpływ wywierają należyta obsługa i umiejętna eksploatacja ciągnika. Zależą one głównie od kwalifikacji i sumienności traktorzysty. Dlatego też ciągnik można powierzyć tylko kierowcy, który ma pozwolenie na prowadzenie ciągników (prawo jazdy lub kartę traktorzysty). Przed rozpoczęciem pracy na nowym ciągniku kierowca powinien zapoznać się dokładnie z instrukcją obsługi i stosować się ściśle do wskazówek w niej zawartych. Przed każdym wyjazdem w pole kierowca obowiązany jest dokonać bieżącego przeglądu ciągnika i narzędzi z nim współpracujących...

więcej