Monthly Archives Lipiec 2015

Układ zasilania

Do zasilania silników z zapłonem samoczynnym stosuje się olej napędowy. Olej napędowy jest cięższy od benzyny i ma wyższą temperaturę parowania. Z tych względów zasysanie go-, dobre rozpylenie i odparowanie jest bardzo utrudnione. Dlatego układ zasilania silników z zapłonem samo-czynnym jest bardziej skomplikowany niż układ zasilania silników z zapłonem iskrowym. Zadaniem tego układu jest dokładne odmierzenie określonej dawki paliwa, wprowadzenie jej w odpowiedniej Chwili do cylindra i dobre rozpylenie. Układ zasilania silników z zapłonem samoczynnym składa się z następujących głównych urządzeń: pompy paliwa (wtryskowa) regulatora prędkości obrotowej,, pompy zasilającej (nie zawsze), wtryskiwaczy, przewodów wysokiego- i niskiego ciśnienia oraz zbiornika paliwa...

więcej

Kierunkowskazy

Kierunkowskazy migowe, których każdy pojazd musi mieć co najmniej cztery, zbudowane są z trzech części: lamp, przerywacza i lampki kontrolnej wskazującej kierowcy prawidłowość działania urządzenia. Lampy zbudowane są z żarówki, lustra odbijającego światło i odpowiedniej obudowy. Światła wydobywające się z tych lamp mają charakter pulsujący. Pulsowanie tego światła wywoływane jest przerywaczem termoelektrycznym, w którym rozgrzewający się pod wpływem prądu elektrycznego drucik wydłuża się. W wyniku tego wydłużenia cewka podbicie promieni świetlnych woduje rozwarcie styków przerywanych w lustrze reflektora i ostygnięcie termoelementu. Wraz z ostygnięciem następuje zwarcie styków...

więcej

Elektryczne podgrzewacze powietrza w silnikach z zapłonem samoczynnym

Jak nam wiadomo, w silnikach z zapłonem samoczynnym zapłon paliwa występuje samorzutnie wskutek wysokiej temperatury sprężonego w cylindrze powietrza. W momencie rozruchu silnika temperatura tego sprężonego powietrza jest wydatnie obniżana przez zimne ścianki silnika.. W tej sytuacji rozruch silnika jest utrudniony. Dla pokonania tej trudności stosuje się systemy podgrzewania powietrza. W zależności od rodzaju komór spalania stosuje się różne podgrzewacze. W komorach dwuczęściowych stosuje się często podgrzewacze elektryczne zwane niekiedy świecą żarową. Podgrzewacz taki ma spiralę grzejną specjalnie obudowaną i jest zwykle wkręcony w głowicę z wystającym elementem grzejnym w komorze spalania. Przeważnie każdy cylinder ma odrębny podgrzewacz...

więcej

Wal korbowy

Typowym zużyciem wałów korbowych jest zmniejszenie średnicy czopów głównych i korbowych. Zmniejszenie średnicy nie jest równomierne na całym obwodzie i długości. Zużyte czopy wykazują owalność i stożkowość. Niezależnie od tego na czopach mogą wystąpić rysy i pęknięcia. Owalizacja czopów spowodowana jest zmiennymi obciążeniami działającymi na wał w czasie pracy silnika i powtarzającymi się stale w tych samych jego położeniach. Stożkowość zaś wywołana jest nierównomiernymi naciskami panewek, spowodowanymi niedoskonałym osiowaniem współpracujących powierzchni panewki i czopa. Rysy natomiast wywołane są zanieczyszczeniami pojawiającymi się w oleju silnikowym. Naprawę wału rozpoczyna się od prostowania. Prostowanie należy wykonać na prasie...

więcej

Ciśnienie w oponach

Przy normalnym ciśnieniu w ogumieniu bieżnik przylega do podłoża całą szerokością. Normalne ciśnienie właściwe każdemu ogumieniu podane jest w instrukcjach fabrycznych. Np. ogumienie kół przednich ciągnika Ursus C-4011 do prac polowych należy pompować do atm, a kół tylnych — do 0,8 atm. Do pracy w transporcie ogumienie kół przednich pompuje się również do atm, a tylnych do 1,5 atm. Przy zbyt niskim ciśnieniu opona ugina się nadmiernie, co powoduje szybkie nagrzewanie się jej, przecieranie i pękanie nitek kordu oraz ścieranie się boków bieżnika. Nasilenie tych niekorzystnych zjawisk jest szczególnie duże przy pracy ciągnika na prędkościach transportowych. Uginanie się opony zwiększa powierzchnię przylegania opony do podłoża i opory toczenia...

więcej

Budowa głowicy

Głowice cylindrów zamykają szczelnie kadłub silnika od góry i mieszczą w sobie część mechanizmów rozrządu, świece zapłonowe lub wtryskiwacze, przewody ssące i wydechowe oraz przestrzeń na ciecz chłodzącą. Najprostszą budowę mają głowice silników dwusuwowych z zapłonem iskrowym, chłodzonym powietrzem. Stanowią one przykrycie cylindrów, mają gniazdo na wkręcenie świecy zapłonowej oraz żeberka chłodzące. W silnikach dwusuwowych chłodzonych cieczą, głowica spełnia podobne zadanie, z tą różnicą, że zamiast żeberek chłodzących ma wykonaną między ściankami przestrzeń na ciecz chłodzącą. Silniki czterosuwowe wyposażone są w zawory, które we wszystkich” silnikach górnozaworowych umieszczone są w głowicy, co znacznie komplikuje jej konstrukcję...

więcej

Podział ciągników według siły uciągu

Do niedawna za kryterium podziału ciągników przyjmowano moc silnika. Klasyfikacja taka straciła sens odkąd zaczęto zwiększać moc silników pozostawiając podwozia bez większych zmian. Wzrost mocy silników był podyktowany powstaniem nowych konstrukcji maszyn rolniczych, umożliwiających pracę z dużą prędkością roboczą i mających elementy robocze i mechanizmy napędzane od silnika przez wałek przekaźnika mocy i wał przegubowy. Wartość mocy silnika nie informuje o wartości siły uciągu, która zależy od rodzaju i stanu opon, rodzaju i stanu podłoża, wartości poślizgu itp...

więcej