Monthly Archives Wrzesień 2015

Przechowywanie ciagnikow

Mechanizmy ciągników zużywają się nie tylko w czasie pracy. W czasie postoju, przy niewłaściwym przechowywaniu ciągnika, części metalowe ulegają korozji, farby, lakiery oraz części gumowe kruszeją, części z tworzyw sztucznych starzeją się. Dlatego należy dążyć, aby ciągnik był przechowywany w pomieszczeniu zamkniętym. Najlepiej jest przechowywać ciągniki w specjalnie przeznaczonym do tego celu garażu murowanym, oświetlonym i ogrzewanym. Każdy ciągnik powinien mieć wyznaczone stanowisko w garażu. Między stanowiskami powinno być zachowane przejście szerokości l=2 metrów, żeby traktorzyści nie przeszkadzali sobie wzajemnie w wykonywaniu codziennej obsługi ciągnika...

więcej