Chlodnica

Chłodnicę sprawdza się na szczelność. W tym celu napełnia się ją wodą przy zakorkowanych wszystkich otworach z wyjątkiem wlewowego. Następnie w otwór wlewowy wciska się gumowy korek z manometrem i przewodem, którym doprowadza się powietrze o ciśnieniu do kG/cm2. Jeżeli przy takim ciśnieniu na zewnątrz chłodnicy nie pojawią się pęcherzyki powietrza z wypryskami wody, to chłodnica jest szczelna. Nieszczelności występują w złączach lutowanych rdzeni zbiorników lub przewodów. Usuwa się je przez lutowanie stopami cynowo-ołowiowymi. Szczególną trudność stanowi naprawa rdzeni chłodnic komorowych. Miejscowe nagrzanie nieszczelnej powierzchni, konieczne do pokrycia ciekłym lutowiem, powoduje natychmiastowe rozlutowanie powierzchni przyległych. Z tej racji zabieg ten wymaga dużego doświadczenia. Z tych względów nie naprawia się chłodnic komorowych z nieszczelnym rdzeniem, lecz wymienia na nowe. Rdzenie chłodnic płytkowo-rurkowych dają się stosunkowo łatwo naprawić.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>