Dokumenty auta

Poruszając się samochodem na terenie Polski, właściciel tego auta powinien posiadać dwa ważne dokumenty . Pierwszym z nich jest karta pojazdu, a drugim dowód rejestracyjny.Każdy samochód po raz pierwszy zarejestrowany w naszym kraju musi posiadać kartę pojazdu. Kiedy kupujemy całkiem nowy samochód, o wystawienie karty zabiega importer i otrzymujemy ją w dniu zakupu auta, razem z pozostałymi dokumentami. Jeśli natomiast indywidualnie sprowadzamy samochód z zagranicy, czyli nie był on jeszcze rejestrowany w Polsce, to o wydanie karty występujemy sami do wydziału komunikacji. Przedłożyć musimy te same dokumenty, które potrzebne są do rejestracji samochodu. W takiej sytuacji za kartę pojazdu musimy zapłacić 75 złotych. Dowód rejestracyjny zawiera dane dotyczące badań technicznych pojazdu oraz dane organu nadającego uprawnienia diagnosty wykonującego badanie techniczne. Bez dowodu rejestracyjnego nie można prowadzić pojazdu, chyba że policja na to zezwoli. Dowód rejestracyjny może zatrzymać oprócz policji jednostka upoważniona do przeprowadzania badań technicznych, ale tylko wtedy, gdy pojazd zagraża bezpieczeństwu, porządkowi ruchu i gdy narusza wymagania ochrony środowiska oraz gdy dowód jest zniszczony albo wygląda na podrobiony.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>