Filtry

Filtry zgrubnego oczyszczania mają za zadanie zatrzymywanie grubszych zanieczyszczeń, natomiast filtry dokładnego oczyszczania muszą zatrzymać wszystkie zanieczyszczenia, których średnica ziarn przekracza 0,001 mm. Filtr składa się z obudowy zwykle w postaci blaszanej wytłoczki, z pokrywy co najmniej z dwoma przewodami i z wkładu filtrującego. Najważniejsze zadanie spełnia ten ostatni i w zależności -od jego budowy można filtry podzielić na: szczelinowe, powierzchniowe i objętościowe. Filtry szczelinowe mają wkłady wykonane ze stosu nałożonych na siebie pierścieni, których zadaniem jest przepuszczanie paliwa, a zatrzymywanie zanieczyszczeń. Najczęściej pierścienie te wykonuje się z papieru. Ich wadą jest duża skłonność do zamulania się, w związku z czym należy je wymieniać, co drogo kosztuje. Odmianą filtrów szczelinowych są tzw. mikrofiltry. Typowy mikrofiltr składa się ze stosu ściśniętych płytek jednakowej grubości. Na ich powierzchniach wytrawione są kanaliki głębokości 0,001-0,002 mm. Oczyszczają one bardzo dokładnie paliwo, ale mają dużą skłonność do zanieczyszczania się. Z tych względów stosu je się je jako drugi filtr dokładnego oczyszczania. Filtry powierzchniowe przypominają swą budową gęstą siatkę o bardzo dużej liczbie mikroskopijnych oczek. Wykonuje się je przez nawinięcie na odpowiednim szkielecie bardzo gęstej tkaniny lnianej, bawełnianej, z tworzyw sztucznych lub bibuły.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>