Materialy na tloki

Tłoki w olbrzymiej większości wykonuje się ze stopów aluminium, rzadziej z żeliwa, a najrzadziej ze stali. Stopy aluminiowe odznaczają się dużą lekkością, dobrą przewodnością cieplną oraz dobrymi własnościami ślizgowymi we współpracy z żeliwnymi tulejami i dlatego znalazł powszechne zastosowanie. Żeliwo natomiast w porównaniu ze stopami aluminium odznacza się większą wytrzymałością, ale ma gorszą przewodność cieplną i znacznie większy ciężar, wskutek czego jest znacznie – rzadziej stosowane w budowie tłoków. W zasadzie na tłoki stosuje się dwie grupy stopów aluminiowych: jedną, w której głównym składnikiem stopowym jest miedź, i drugą, w której składnikiem tym jest krzem. W stopach Al-Cu zawartość miedzi wynosi do 10%, a innych składników, jak magnez i żelazo oraz krzem, bardzo niewielkie ilości. Stopy te mają stosunkowo znaczny ciężar właściwy, wykazują dużą wytrzymałość również w wyższej temperaturze oraz mają dużą twardość i dobrą przewodność cieplną. Wadą tych materiałów jest duży współczynnik rozszerzalności -cieplnej, -co powoduje konieczność stosowania dużych luzów pomiędzy tłokiem a cylindrem w stanie zimnym. Stopy krzemowe zawierają do 22% krzemu i mają w stosunku do poprzednich mniejszą rozszerzalność cieplną, ale gorszą przewodność cieplną, odznaczają się natomiast większą wytrzymałością na rozciąganie i większą twardością.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>