Mechanizmy napędowe ciągników

Układ napędowy ciągnika służy do przenoszenia ruchu obrotowego z wału korbowego silnika na koła napędowe układu jezdnego. Mechanizmy układu napędowego umożliwiają zmianę prędkości obrotowej kół napędowych, a tym samym zmianę prędkości ruchu i siły uciągu ciągnika, przy zachowaniu stałej prędkości obrotowej silnika. Ponadto umożliwiają one płynne ruszanie z miejsca i płynne zatrzymywanie się ciągnika, dokonywanie zmiany kierunku jazdy w ciągnikach gąsienicowych oraz ułatwiają wykonywanie skrętów w ciągnikach kołowych. Układ napędowy ciągnika kołowego z napędem na tylne koła składa się z następujących mechanizmów: sprzęgła głównego, sprzęgła elastycznego, skrzynki biegów, przekładni głównej, mechanizmu różnicowego i przekładni końcowych 10: W ciągnikach gąsienicowych sprzęgło ze skrzynką biegów jest połączone za pośrednictwem krótkiego wału napędowego, zakończonego z obu końców przegubami elastycznymi. Pomiędzy przekładnią główną a przekładniami końcowymi mieszczą się sprzęgła boczne. Przekładnia główna i mechanizm różnicowy oraz sprzęgła boczne są zwykle zblokowane w korpusie tylnego mostu, który wraz z obudowami przekładni końcowych i pochwami półosi, przymocowanymi najczęściej na zewnątrz korpusu, tworzą grupę zwaną tylnym mostem ciągnika.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>