Otwory z zerwanymi gwintami

Naprawy otworów z zerwanymi gwintami dokonuje się przez tzw. tulejowanie. Uszkodzony otwór wierci się na większy wymiar i gwintuje. Następnie wykonuje się tulejkę z gwintem zewnętrznym, odpowiadającym otworowi kadłuba, i z gwintem wewnętrznym, odpowiadającym śrubie. Tulejkę taką wkręca się w kadłub na żywicę epoksydową, co uniemożliwia potem wykręcanie jej razem ze śrubą. Tulejkę wkręca się za pomocą śruby unieruchomionej nakrętką. Odkręcanie nakrętki i wykręcanie śruby wykonuje się po zaschnięciu żywicy epoksydowej. Zużyte tulejki wałka rozrządu wytacza się lub rozwierca po wciśnięciu ich w kadłub. Tulejki wciska się za pomocą specjalnego trzpienia na prasie hydraulicznej. Ich usytuowanie musi być ściśle zgodne z instrukcją fabryczną, gdyż tylko wtedy zapewnia przepływ oleju smarującego wałek. Ręczne rozwiercanie otworów tych tulejek daje znacznie gorsze wyniki zarówno pod względem gładkości powierzchni, jak i położenia osi. Z tych względów najlepiej jest je wytaczać na wytaczarce przy ustawieniu zgodnym z fabryczną podstawą obróbkową i w specjalnym przyrządzie. Naprawiony blok cylindrowy montuje się w zespół. Do tego zespołu należą tuleje cylindrowe, tulejki wałka rozrządu i wałek koła pośredniego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>