Przechowywanie paliwa

Magazynowanie paliw i smarów jest uregulowane ogólnopaństwowymi przepisami, ogłoszonymi w Dz. Ust. nr 53 z dnia 13. IV. 1928 r. W garażu wolno przechowywać tylko 20 paliwa i smarów i to tylko w naczyniach zamkniętych. Hermetycznie zamkniętych naczyń nie należy nalewać do pełna ze względu na rozszerzalność produktu pod wpływem temperatury. Większe zapasy paliwa i smarów przechowuje się w specjalnie do tego celu przeznaczonych murowanych magazynach lub zbiornikach podziemnych zaopatrzonych w dystrybutory (pompy z naczyniami odmierzającymi). Jeżeli brak jest odpowiedniego magazynu, beczki z paliwem przechowuje się na wolnym powietrzu z dala od zabudowań, w miejscu ocienionym i zabezpieczonym przed dostępem osób niepowołanych. W beczkach próżnych należy pozatykać szczelnie otwory. Magazyn paliw i smarów powinien być oddalony co najmniej o 100 m od zabudowań zaopatrzony w urządzenia wentylacyjnej napędzane silnikiem elektrycznym typu zamkniętego wyposażonym w wyłącznik hermetyczny. W pobliżu magazynu nie wolno przebywać z ogniem ani palić papierosów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>