Regulacja siłowa

Przy regulacji siłowej narzędzie ma możliwość zagłębiania się lub unoszenia w zależności od oporu, jaki napotyka w czasie pracy. Elementem przestawiającym układ podnośnika hydraulicznego na podnoszenie lub opuszczanie jest sprężyna regulatora głębokości umieszczona w łączniku, który jest w czasie pracy ściskany. W zależności od nacisku na sprężynę i jej ugięcia, sworzeń połączony ze sprężyną przestawi tłoczek rozdzielacza podnośnika hydraulicznego na podnoszenie lub opuszczanie układu zawieszenia trzy- punktowego, zależnie od spadku lub wzrostu oporu narzędzi. Jeżeli gleba jest jednorodna, to opór np. orania będzie zależał tylko od głębokości orki. W tym przypadku stosowanie regulacji siłowej jest celowe. W przypadku gleby niejednorodnej regulacja siłowa nie zapewni stałej głębokości orki. Wtedy lepiej jest zastosować regulację mieszaną. Regulacja mieszana stanowi połączenie dwóch systemów regulacji poznanych wyżej), pozycyjnej i siłowej.. Głębokość pracy narzędzia w regulacji mieszanej zależy jednocześnie od siły działającej w łączniku układu zawieszenia i od położenia ramion podnośnika. Regulację mieszaną stosuje się na glebach o zmiennym oporze. Uzyskuje się wtedy dość dobre utrzymywanie stałej głębokości orki bez wychodzenia pługa z gleby na nierównościach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>