Rodzaj sprzęgieł

Ze względu na sposób pracy dzielimy sprzęgła na hydrauliczne i cierne. W sprzęgłach hydraulicznych moment obrotowy przenoszony jest na mechanizmy napędowe za pośrednictwem cieczy. Sprzęgła te używane są rzadko w ciągnikach rolniczych, a w ciągnikach stosowanych u nas nie występują w ogóle. Sprzęgła cierne przenoszą moment obrotowy dzięki tarciu występującemu pomiędzy tarczami, które są głównymi elementami tych sprzęgieł. Sprzęgła te nazywane są również sprzęgłami tarczowymi. Dzielą się one zależnie od liczby tarcz ciernych na sprzęgła jednotarczowe, dwutarczowe i wielotarczowe. Tarcze cierne mogą pracować w oleju i takie sprzęgła nazywa się mokrymi, albo bez oleju i wtedy nazywa się je suchymi. W sprzęgłach suchych, które znalazły najszersze zastosowanie, tarcie powstaje między suchymi tarczami. W celu zwiększenia współczynnika tarcia na tarcze nakłada się okładziny cierne. Okładziny takie wytwarza się z materiałów o dużym współczynniku tarcia. Współczynnik ten nie powinien maleć ze wzrostem temperatury ani pod wpływem zanieczyszczenia powierzchni tarcz, ani zwilżenia wodą. Jako materiału na okładziny cierne używa się prasowanej masy azbestowej z dodatkiem spoiwa, spieków metalowych, a ostatnio materiałów ceramicznych. Współczynnik tarcia tych materiałów po żeliwie wynosi 0,30–0,35. Okładziny tarczy sprzęgłowej wykonuje się najczęściej w postaci płaskich pierścieni, które nituje się lub przykleja specjalnym klejem do tarczy sprzęgłowej

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>