Sprezyny dociskowe

Sprężyny dociskowe w czasie eksploatacji tracą swą pierwotną sztywność i ulegają odkształceniu. Objawem zużycia sprężyn mogą być ponadto drobne powierzchniowe niewidoczne gołym okiem pęknięcia. Podczas weryfikacji trzeba więc ustalić charakterystykę sprężyny i orzec, czy zużycie sprężyn nie przekroczyło dopuszczalnych granic. Charakterystykę sprężyny wyznacza się przy pomocy specjalnego przyrządu, działającego na zasadzie prasy hydraulicznej. Jeżeli pomiar wykaże spadek sztywności o 10—15% poniżej wartości nominalnej, to sprężynę należy wymienić. Np. w ciągniku Ursus C-328 sprężyna I stopnia nie może ugiąć się do długości 53 mm pod wpływem siły mniejszej niż 54 kG. Jeżeli ugięcie takie nastąpi przy mniejszej sile docisku, sprężynę należy wymienić na nową lub podłożyć pod sprężynę odpowiedniej grubości podkładki. Wszystkie sprężyny użyte do tego samego sprzęgła winny mieć jednakową charakterystykę. Dlatego też przy naprawie większej ilości sprzęgieł sprężyny ich segreguje się na odpowiednie grupy selekcyjne wg ich charakterystyk i do montażu danego sprzęgła używa się sprężyn z tej samej grupy selekcyjnej. Sprężyny przegrzane posiadające charakterystyczny fioletowy nalot oraz sprężyny popękane nie nadają się do dalszego użytku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>