Sprzęgła

Sprzęgłem nazywamy mechanizm służący do łączenia ze sobą dwóch wałów, w celu płynnego przeniesienia ruchu obrotowego z jednego wału na drugi. Sprzęgła w ciągnikach są stosowane tam, gdzie zachodzi potrzeba odłączania napędu, a więc między silnikiem i pozostałymi mechanizmami napędowymi oraz w ciągnikach gąsienicowych między przekładnią główną i przekładniami końcowymi. Oprócz tego w ciągnikach stosowane są sprzęgła pomocnicze różnych typów : kłowe, tulejowe i elastyczne. Spełniają one wielorakie zadania: służą do włączania i wyłączania napędu wałka przekaźnikowego, koła pasowego i innych mechanizmów, używane są do blokowania mechanizmu różnicowego itp. Sprzęgła głównego używa się przy ruszaniu z miejsca, przy zmianie przekładni w skrzynce biegów, przy włączaniu i wyłączaniu napędu maszyn rolniczych, tj. w przypadkach, gdy zachodzi konieczność odłączenia napędu silnika od pozostałych mechanizmów układu napędowego ciągnika lub mechanizmów maszyny rolniczej. Przy ruszaniu ciągnikiem z miejsca obracający się wał korbowy silnika musi być łączony płynnie z wałkiem sprzęgłowym skrzynki biegów, a przez nią z dalszymi mechanizmami napędowymi i jezdnymi, pozostającymi początkowo w spoczynku. Nagłe połączenie silnika z mechanizmami układu napędowego spowodowałoby szarpnięcie ciągnika i nagłe przeciążenie elementów układu napędowego, co mogłoby spowodować uszkodzenie części silnika i mechanizmów napędowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>