Sygnalizacja świetlna

Sygnalizacja świetlna jest jedną z najważniejszych form kierowania ruchem drogowym. Oprócz sygnalizacji świetlnej, ruchem drogowym może kierować też osoba uprawniona, na przykład policjant. Sygnał zielony oznacza zezwolenie nam na wjazd za sygnalizator, sygnał żółty jest to zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że w chwili zapalenia tego sygnału pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania, sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał czerwony, sygnał czerwony to absolutny zakaz wjazdu za sygnalizator, sygnały czerwony i żółty, nadawane jednocześnie oznajmiają nam zakaz wjazdu za sygnalizator oraz sygnały te oznaczają także, że za chwilę zapali się sygnał zielony. W przypadku, gdy sygnalizator nie emituje żadnego sygnału i nie ma pewności, czy nie działa cały system sygnalizacyjny, czy nastąpiła awaria tylko jednej lampy, dlatego w takich przypadkach należy zwiększyć uwagę i uważnie obserwować zachowanie pozostałych uczestników ruchu, przestrzegając przy tym zasady ograniczonego zaufania. Zatrzymanie pojazdu wynikające z nadawanego sygnału powinno nastąpić przed linią zatrzymania, a w razie jej braku – przed sygnalizatorem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>