Uklad kierowniczy

Zmianę kierunku ruchu ciągnika kołowego uzyskuje się przez skręcenie jego przednich kół. Podczas skręcania ciągnik porusza się po łuku koła. Wszystkie koła ciągnika, jeśli mają się toczyć bez poślizgu, powinny poruszać się po łukach okręgów współśrodkowych, a osie kół jezdnych powinny się przecinać w jednym punkcie, będącym środkiem skrętu ciągnika. Dla uzyskania tego każde z kół przednich musi być ustawione pod innym kątem względem osi ciągnika. Kąt skręcenia koła wewnętrznego jest większy od kąta skręcenia koła zewnętrznego. Pomiędzy tymi kątami istnieje ścisła zależność, przy czym różnica pomiędzy kątami skrętu obu kół wzrasta w miarę wzrostu kąta skręcania ciągnika. Różne kąty skręcenia kół przednich uzyskuje się przez powiązanie ich ze sobą odpowiednim układem dźwigniowym. Typowym rozwiązaniem takiego układu sprzęgającego ruch kół przednich jest czworobok przegubowy zwany trapezem Jeantauda, stosowany niemal we wszystkich samochodach i w bardzo wielu ciągnikach. Układ ten zapewnia przy każdej wartości skrętu właściwe ustawienie się kół, a niewielkie odchylenia od absolutnie dokładnego położenia kół nie wywołują w praktyce większych zaburzeń w prowadzeniu ciągnika. Trapezowy układ wiążący ze sobą ruchy obu kół tworzą oś przednia i drążek poprzeczny oraz ramiona zwrotnic.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>