Uklad zasilania

Do zasilania silników z zapłonem samoczynnym stosuje się olej napędowy. Olej napędowy jest cięższy od benzyny i ma wyższą temperaturę parowania. Z tych względów zasysanie go-, dobre rozpylenie i odparowanie jest bardzo utrudnione. Dlatego układ zasilania silników z zapłonem samo-czynnym jest bardziej skomplikowany niż układ zasilania silników z zapłonem iskrowym. Zadaniem tego układu jest dokładne odmierzenie określonej dawki paliwa, wprowadzenie jej w odpowiedniej Chwili do cylindra i dobre rozpylenie. Układ zasilania silników z zapłonem samoczynnym składa się z następujących głównych urządzeń: pompy paliwa (wtryskowa) regulatora prędkości obrotowej,, pompy zasilającej (nie zawsze), wtryskiwaczy, przewodów wysokiego- i niskiego ciśnienia oraz zbiornika paliwa. Pompa zasilająca zasysa paliwo- ze zbiornika i tłoczy go pod niewielkim ciśnieniem do filtru paliwa. Filtr ten dokładnie go oczyszcza i już przefiltrowane podaje pod ciśnieniem do pompy wtryskowej. Tu paliwo jest odmierzane na ściśle określone dawki, sprężone do bardzo wysokiego ciśnienia i przetłaczane do wtryskiwacza. Z wtryskiwacza paliwo dostaje się do komory cylindra i tu ulega wymieszaniu z powietrzem. Nadmiar paliwa z wtryskiwacza spływa przewodem do zbiornika. Paliwo przepływa więc pod trzema różnymi ciśnieniami i tak: ze zbiornika do pompy zasilającej pod ciśnieniem atmosferycznym, z pompy zasilającej przez filtr aż do- pompy głównej pod niewiele podwyższonym ciśnieniem i dalej od pompy wtryskowej płynie paliwo po-d bardzo wysokim ciśnieniem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>