Ustawianie narzedzi

Ustawienie narzędzi równolegle do kierunku ruchu odbywa się samoczynnie z wyjątkiem pługa. Pług musi mieć możliwość skrętów w płaszczyźnie poziomej gdyż w ten sposób reguluje się szerokość orki. Skręty pługiem w lewo i prawo umożliwia wał główny, na którym jest osadzona rama pługa. Wał ten ma na końcach wykorbienia w dwóch kierunkach. Końce wału głównego pługa wprowadza się w otwory przegubów łączników zawieszenia. Przez obrót wałem w jedną lub drugą stronę uzyskuje się skręcenie całego pługa w lewo lub w prawo w płaszczyźnie poziomej. Rama pługa jest osadzona w środkowej części wału wykorbionego i może być na nim przesuwana w lewo i prawo. Jest to konieczne do ustawienia pługa w taki sposób, żeby ostrze lemiesza prawego korpusu podłużnego było odsunięte od wewnętrznej strony prawego koła ciągnika na odległość A równą szerokości skiby zwiększonej 3—4 cm. Ustawienie takie gwarantuje, że przy następnym przejściu pługa nie będą pozostawione pasma niezaoranej gleby i że będzie wykorzystana cała szerokość robocza pługa. Po ustawieniu pługa we właściwym położeniu pamiętać o dociągnięciu śrub ustalających pług na wale głównym. Ciężar narzędzia zawieszanego ma duży wpływ na równowagę ciągnika. Wskutek zawieszenia na ciągniku narzędzia zbyt ciężkiego albo zbyt daleko za ciągnikiem następuje przesunięcie środka ciężkości całego agregatu ku tyłowi, co powoduje dodatkowe obciążenie osi tylnej i odciążenie kół przednich ciągnika.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>