Wtryskiwacz

Wtryskiwacz stanowi wymienny zespół służący do rozpylania paliwa w komorze spalania silnika. Wtryskiwacz składa się w zasadzie z trzech grup części. Pierwszą z nich stanowi obudowa wtryskiwacza i, drugą rozpylacz i, a trzecią mechanizm nawrotny igły rozpylacza, i. Kanaliki zasilające i oraz studzienka rozpylacza w czasie pracy silnika praktycznie stale są wypełnione paliwem. W okresie suwu napełniania pompy nadciśnienie paliwa jest minimalne. Z chwilą jednak gdy tylko pampa zacznie tłoczyć paliwo, w kanalikach zasilających wskutek nieściśliwości oleju ciśnienie gwałtownie wzrasta. Gdy ciśnienie to, działając na pierścieniową powierzchnię igły rozpylacza, przezwycięży opór bardzo twardej sprężyny, igła natychmiast podniesie się do góry i przez otworki albo otwór rozpylacza wtryśnie paliwo do komory spalania silnika. Przez cały okres wtrysku wskutek dużego nacisku twardej sprężyny utrzymuje się bardzo wysokie ciśnienie, dające dobre rozpylenie paliwa. Ż chwilą jednak gdy krawędź sterująca główki tłoczka odsłoni kanalik nadmiarowy, w całym układzie wtryskowym niemal natychmiast zanika nadciśnienie. Powoduje to raptowny spadek ciśnienia w paliwie wypełniającym rozpylacz, a iglica pod silnym naciskiem sprężyny od razu spada na gniazdo i wtrysk paliwa zostaje przerwany. Wtryskiwacz może być zamocowany w głowicy lub kadłubie silnika za pomocą jarzma złącza gwintowego lub elementów pośredniczących, jak kryzy, jarzma i inne. W przypadku złącza gwintowego gniazdo w kadłubie lub głowicy silnika ma otwór gwintowany, a kadłub wtryskiwacza nacięty gwint zewnętrzny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>