Zalety docierania

Zwiększone tarcie powoduje wzrost temperatury części, a z nim wzrost objętości materiału i dalsze zmniejszanie się luzów. Pogarsza to jeszcze bardziej warunki smarowania części wskutek wypierania oleju spomiędzy powierzchni roboczych. Wszystkie opisane wyżej zjawiska występujące w okresie docierania mechanizmów, spowodowane intensywnym ścieraniem się powierzchni roboczych części, stwarzają bardzo trudne warunki pracy ciągnika i uniemożliwiają pełne wykorzystanie jego mocy w początkowym okresie pracy. Praca w tych warunkach może łatwo doprowadzić do uszkodzenia ciągnika, tj. do zatarcia jego części. Występuje ono szczególnie często na tłoku i tulei cylindrowej oraz na czopach wału korbowego i panewkach głównych, zwłaszcza przy dużej prędkości obrotowej wału korbowego i przy dużym obciążeniu. Dlatego też nie wolno rozpoczynać normalnej pracy nowym ciągnikiem lub ciągnikiem po naprawie głównej, bez uprzedniego dotarcia jego mechanizmów. Docieranie polega na stopniowym zwiększeniu obciążenia ciągnika zaczynając od pracy na biegu luzem aż do pełnego obciążenia. W czasie docierania trzeba zwracać uwagę na działanie układu chłodzenia i układu smarowania. Dobre dotarcie części ma zasadniczy wpływ na przyszłą pracę ciągnika, podwyższa jego sprawność, obniża zużycie paliwa i oleju, zwiększa trwałość ciągnika. Wstępne dotarcie silnika i przekładni przeprowadza się w fabryce lub w zakładzie naprawczym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>