Zwrotnice

Przy weryfikacji zwrotnicy szczególną uwagę zwraca się na stan czopa i sworznia zwrotnicy. Czopy zużywają się w miejscach, w których osadzone są łożyska toczne. Zużyty sworzeń można regenerować przez uzupełnienie ubytku materiału pod łożyskami drogą chromowania lub metalizacji natryskowej i szlifowania na wymiar nominalny. Sworznie zwrotnicy zużywają się w miejscach ułożyskowania w pochwie osi. W przypadku stwierdzenia zużycia sworznia przekraczającego 0,15– 4-0.18 mm, sworzeń szlifuje się na całej długości na mniejszą średnicę. Tulejki, w których osadzony jest sworzeń zwrotnicy, są elementami zużywającymi się najczęściej i dlatego są wymieniane przy każdej naprawie osi. W celu wymiany tulejek wybija się je z obsady osi lub wyciska i po zaprasowaniu nowych rozwierca się je na wymiar sworznia zwrotnicy. W piastach kół przednich zużyciu ulegają gniazda łożysk. Naprawia się je drogą metalizacji natryskowej lub tulejowania. W kołach uszkodzeniom ulegają obrzeża obręczy i tarcze kół. akie otwory naprawia się przez zaspawanie starych i nawiercenie nowych otworów. W osłabionych połączeniach nitowych obręczy z tarczą koła usuwa się stare nity i nituje ponownie. Jeżeli otwory nitów są rozbite, rozwierca się je na większą średnicę i nituje nitami o odpowiednich wymiarach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>