Budowa kadłuba

Kadłub silnika tłokowego jest główną jego częścią. W nim mieszczą się podstawowe mechanizmy robocze silnika: wał korbowy, korbowody, tłoki i tuleje cylindrowe. W czasie pracy silnika występują znaczne siły wewnętrzne, wskutek czego kadłub musi mieć konstrukcję bardzo wytrzymałą, a jednocześnie lekką. Zwłaszcza kadłuby silników ciągnikowych muszą się odznaczać bardzo wielką wytrzymałością, gdyż stanowią najczęściej element tzw. konstrukcji samonośnej. Oznacza to, że do kadłuba przymocowuje się bezpośrednio zespoły układu jezdnego, a więc jest on obciążony wszystkimi siłami powstającymi w wyniku jazdy i pracy ciągnika. Kadłub powinien stanowić konstrukcję na tyle sztywną, żeby siły te nie powodowały odkształceń, które mogłyby spowodować nieprawidłowość pracy silnika. W nowoczesnych silnikach ciągnikowych element nośny stanowi bardzo sztywna miska olejowa. Do górnej jej części przykręca się kadłub silnika, do dolnej zaś układ nośny ciągnika. Przy takim rozwiązaniu główne siły zewnętrzne przenosi miska olejowa, a tylko ich część przenosi kadłub. Dzięki temu może on być mniej masywnie zbudowany, a zatem lżejszy. Ze względu na wysokie wymagania wytrzymałościowe, którym powinny odpowiadać kadłuby, buduje się je na ogół z żeliwa o wysokich własnościach wytrzymałościowych. W kadłubie silnika można wyróżnić: część cylindrową, w której umieszczone są tuleje cylindrowe, i część korbową, w której ułożyskowan jest wał korbowy. W wielu silnikach elementy te wykonywane są oddzielnie i łączone śrubami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>