Monthly Archives Lipiec 2017

Weryfikacja czesci

Wymyte zespoły i części przechodzą do weryfikacji, gdzie poddawane są oględzinom, badaniom i pomiarom zużycia. Wyniki tych badań rejestrowane są w protokole weryfikacyjnym, który stanowi podstawę do wystawiania kart pracy na regenerację części i kwitów materiałowych na pobranie z magazynu nowych części. Zweryfikowane części oznacza się farbą: części dobre białą, części do regeneracji żółtą, a części wybrakowane czerwoną. Na wałach korbowych i tulejach cylindrowych weryfikator znaczy farbą wymiar naprawczy, na jaki należy przeszlifować lub przetoczyć daną część. Zweryfikowane części przejmuje rozdzielnia, której głównym zadaniem jest kompletowanie części przed oddaniem ich na stanowiska montażowe. W rozdzielni ustawione są regały, na których rozdzielca rozkłada części...

więcej

Układ smarowania

W zasadzie każdy pojazd wyposażony w silnik spalinowy, ma przyrządy , kontrolne orientujące użytkownika o sprawności działania układu smarowania. Paziom oleju zawartego w misce olejowej sprawdzamy za pomocą wskaźnika prętowego z naciętymi dwiema ryskami, górną i dolną. Paziom oleju w misce olejowej sprawdzany za pomocą tego wskaźnika powinien być zawarty między tymi dwiema kreskami. Sprawdzenie poziomu oleju odbywa się przez wyciągnięcie wskaźnika i stwierdzenie czy krańcowy ślad osiadłego na pręcie oleju jest zawarty pomiędzy ryskami. Znacznie bardziej złożone są przyrządy do sprawdzania ciśnienia oleju. Przyrząd taki składa się z czujnika i przyrządu wskazującego. Oba te elementy połączone są przewodem elektrycznym. Czujnik umieszczony jest w kadłubie silnika...

więcej

Tulejki

Tulejki, stanowiące ułożyskowanie wałków, są zwykle wyrobione i należy wymienić je na nowe z otworami nieco mniejszymi. Otwory te rozwierca się lub roztacza po wciśnięciu tulejek w kadłub. Podczas wykonywania tej operacji należy pamiętać o zachowaniu współosiowości otworów tulejek z gniazdami kół i prostopadłości do powierzchni czołowych. Podczas naprawy pompy należy sprawdzić szczelność zaworka, przewodów i złączy. Nieszczelność zaworka może być spowodowana uszkodzeniem gniazda lub zużyciem sprężyny. W pierwszym przypadku należy gniazdo rozwiercić i mocno docisnąć w nim kulkę, a w drugim wymienić sprężynę. Nieszczelność przewodów i złączy może być spowodowana drobnymi pęknięciami przewodów, źle dokręconymi podkładkami uszczelniającymi...

więcej

Technologia napraw podwozi ciągników

Po wymontowaniu silnika i wysłaniu go do Bazy Zaopatrzenia i Zbytu ciągnik zostaje rozebrany na zespoły, które poddaje się szczegółowemu przeglądowi i w razie potrzeby kieruje się do demontażu i naprawy. Trzeba pamiętać jednak, że trwałość zespołów podwozia, a zwłaszcza przekładni, mechanizmów tylnego mostu i podnośnika hydraulicznego, jest znacznie większa, a okresy międzynaprawcze dłuższe od trwałości i okresów międzynaprawczych silnika. Dlatego też przed rozbiórką ciągnika na zespoły należy poddać je badaniom i wstępnej weryfikacji w celu określenia zakresu koniecznej naprawy i uniknięcia zbędnego demontażu. Badania takie przeprowadza się w czasie próbnych jazd przed wymontowaniem silnika...

więcej

Sprawdzanie minimalnej wydajności pompy

Wiadomo nam, że regulatory dwuzakresowe są wyregulowane na dwie prędkości obrotowe silnika, jedną znamionową, drugą — biegu jałowego. Przy biegu jałowym silnika pompa ma najmniejszą wydajność, utrzymywaną wyłącznie dzięki działaniu regulatora. Każdy silnik ma w swojej charakterystyce podaną określoną dla danej pompy dawkę paliwa, która powinna wystarczyć do utrzymania silnika na biegu jałowym. Przykładowo silnik ciągnika Ursus. C-325 na biegu jałowym powinien otrzymywać dawki 10 + mm3. W związku z tym przy 200 obr/min badanej pompy każda sekcja powinna mieć wydajność 10 ±2 cm3 paliwa na 1000 wtrysków. Naprawa pompy paliwowej. Niewiele części pompy paliwowej podlega naprawie, większość z nich ulega wymianie...

więcej

Smarowanie mieszankowe

System ten ma zastosowanie tylko w silnikach dwusuwowych z zapłonem iskrowym. Polega on na tym, że do benzyny dodaje się oleju silnikowego w ilości 3-5% i starannie miesza. Tak sporządzona mieszanka jest zasysana poprzez gaźnik do skrzyni korbowej, Tu wskutek podwyższonej temperatury benzyna odparowuje jako bardziej lotna, a olej pozostaje w postaci mgły i osiądą na łożyskach wału korbowego, sworzniu tłokowym i cylindrze, smarując je. Część oleju dostaje się wraz z benzyną do komory spalania, gdzie smaruje gładź cylindrową i ulega spaleniu. Zużycie oleju przy tym systemie smarowania jest większe niż przy innych. Odmianą smarowania mieszankowego jest tzw. „górne smarowanie”...

więcej

Skrzynki biegów

Skrzynka biegów uczestniczy w przenoszeniu ruchu obrotowego z wału korbowego silnika na koła napędowe ciągnika. Skrzynka biegów redukuje prędkość obrotową wału korbowego, w celu nadania ciągnikowi określonej prędkości jazdy. Wraz z redukcją prędkości obrotowej przekształca ona moment obrotowy silnika, zwiększając go do wartości potrzebnej do uzyskania właściwej siły uciągu. Redukcja prędkości obrotowej silnika i przekształcenie jego momentu obrotowego są konieczne z następujących względów. Silniki spalinowe pracują zwykle z dużą prędkością obrotową. Dzieje się tak dlatego że moc silnika, regulowana w pewnym zakresie przez zmianę ilości podawanego paliwa, jest zależna od prędkości obrotowej wału korbowego...

więcej

Rodzaje silnikow

Silnikami nazywamy maszyny, które służą do przekształcania określonego rodzaju energii w pracę mechaniczną. Silniki, które przekształcają energię cieplną w pracę mechaniczną nazywamy silnikami cieplnymi. Silnikiem cieplnym jest np. spalinowy silnik tłokowy stosowany w ciągnikach rolniczych. W silnikach tych energia cieplna sprężonych w cylindrze gazów nadaje tłokowi ruch posuwisto-zwrotny, który przez odpowiedni układ jest zamieniany na ruch obrotowy wału korbowego. Zasada działania wszystkich tłokowych silników spalinowych jest podobna i polega na spalaniu rozpylonego paliwa, starannie wymieszanego w odpowiednim stosunku z powietrzem. Powstałe podczas spalania paliwa gazy mają wysoką temperaturę i wysokie ciśnienie...

więcej

Os przednia

Oś przednia służy do przenoszenia części ciężaru ciągnika na przednie koła oraz do przejmowania obciążeń dynamicznych pochodzących od jazdy po nierównościach pola lub drogi. Służy ona również do zamocowania kół przednich ciągnika w sposób umożliwiający zmianę kierunku jazdy. Przednie osie ciągników mają zależnie od typu ciągnika różne konstrukcje. W ciągnikach ogólnego przeznaczenia oś może być zamocowana stosunkowo nisko. Takie rozwiązanie miały ciągniki Ursus C-45. Obecnie ten typ osi ze względu na mały prześwit jest rzadko stosowany. W ciągnikach do uprawy międzyrzędowej wymagany jest duży prześwit z możliwością zmiany rozstawu kół. Także i ciągniki uniwersalne wymagają dostosowania wartości prześwitu i rozstawu kół do wykonywanych prac...

więcej

Odporność na zużycie skrzyni biegów

W celu zapewnienia większej trwałości i odporności na zużycie, jak również płynności i cichobieżności pracy, na kołach przekładni nacina się zęby łukowe. Koła smaruje się przez rozbryzg oleju, którym zapełnia się do określonego poziomu obudowę tylnego mostu. Ze względu na to, że przy pracy kół zębatych stożkowych powstają znaczne siły poosiowe, wały kół zębatych łożyskuje się w łożyskach stożkowych, które przejmują te siły. Bardzo ważną jest rzeczą utrzymanie właściwego osiowego, luzu w łożysku. Dla zapewnienia normalnych warunków pracy stożkowe koła zębate muszą się zazębiać całą szerokością. Musi być przy tym zachowany właściwy luz międzyzębny...

więcej

Obsługiwanie sprzęgła

Obsługa sprzęgła sprowadza się do smarowania, regulacji sprzęgła i zapobiegania zaolejeniu się tarcz ciernych. Regulację sprzęgieł omówiliśmy wyżej przy omawianiu budowy i zasad działania sprzęgieł. Smarowaniu podlegają w sprzęgle łożysko i powierzchnie przesuwu tulei wyłączającej, przeguby dźwigni mechanizmu sterowania, a także łożyska wałka sprzęgłowego. Należy zapobiegać zaolejeniu powierzchni tarcz. Zaolejenie następuje wskutek zbyt obfitego smarowania części sprzęgła, zwłaszcza tulei przesuwnej, a także przy pracy sprzęgła z uszkodzonymi uszczelnieniami i odrzutnikami oleju. Zaolejenie powierzchni trących powoduje poślizg tarcz włączonego sprzęgła i niezupełne przenoszenie momentu obrotowego od silnika do układu napędowego ciągnika...

więcej

Napraewa podwozi

Po wymontowaniu silnika i wysłaniu go do Bazy Zaopatrzenia i Zbytu ciągnik zostaje rozebrany na zespoły, które poddaje się szczegółowemu przeglądowi i w razie potrzeby kieruje się do demontażu i naprawy. Trzeba pamiętać jednak, że trwałość zespołów podwozia, a zwłaszcza przekładni, mechanizmów tylnego mostu i podnośnika hydraulicznego, jest znacznie większa, a okresy międzynaprawcze dłuższe od trwałości i okresów międzynaprawczych silnika. Dlatego też przed rozbiórką ciągnika na zespoły należy poddać je badaniom i wstępnej weryfikacji w celu określenia zakresu koniecznej naprawy i uniknięcia zbędnego demontażu. Badania takie przeprowadza się w czasie próbnych jazd przed wymontowaniem silnika...

więcej