Budowa i działanie gaźnika elementarnego

W gaźniku tym paliwo ze zbiornika przepływa do komory zwanej komorą pływakową. W komorze tej znajduje się puste naczynie, zwane pływakiem. U góry pływaka umieszczona jest końcówka stożkowa, zwana zaworem iglicowym. Paliwo wpływające do komory pływakowej podnosi pływak. Jeżeli poziom paliwa osiągnie taką wysokość, że zawór iglicowy wejdzie w otwór, to zaniknie go i dalszy dopływ paliwa zostanie wstrzymany. Z komory pływakowej prowadzi przewód, na początku którego osadzona jest dysja, a na końcu rozpylacz. Dysza paliwa wykonana jest w postaci śruby z bardzo dokładnym otworem, przez który płynie paliwo. Wylot rozpylacza znajduje się ponad poziomem paliwa w komorze pływakowej. Wylot gaźnika. połączony jest z przewodem ssącym cylindra silnika. Podczas suwu ssania w cylindrze powstaje podciśnienie,, dzięki czemu przez gaźnik zaczyna płynąć strumień powietrza z atmosfery. Zasysa on paliwo ze zbiornika, rozpyla je i miesza. W gaźniku znajduje się przewężenie zwane gardzielą, które zmniejsza prześwit przepływu, co zwiększając pfędkość przepływu mieszanki, powoduje lepsze jej wymieszanie i rozpylenie. Ilość dostającej się do cylindra mieszanki jest regulowana przez przepustnicę umieszczoną obrotowo na wałku. Położenie przepustnicy jest regulowane przez kierowcę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>