Gaznik

Gaźnik, jak nam wiadomo, jest stosowany w układzie zasilania silników z zapłonem iskrowym. W odróżnieniu od pomp wtryskowych, w których występuje wysokie ciśnienie, gaźnik pracuje przy niewielkim podciśnieniu. Z tego względu konstrukcja gaźników jest znacznie prostsza, a do ich sprawdzania zbędne są skomplikowane badania. Do najczęściej spotykanych usterek gaźników należą: nieszczelności połączeń, zużycie otworków dysz paliwowych i powietrznych, nieszczelności pływaka, nieszczelności lub zacięcia zaworu iglicowego, uszkodzenia układu dźwigniowego tego zaworu itp. Przyczyną nieszczelności gaźnika są najczęściej zniszczone lub źle założone uszczelki i niedostatecznie lub wadliwie skręcone połączenia. Po stwierdzeniu nieszczelności gaźnika w pierwszym rzędzie trzeba wykryć i usunąć ich przyczyny. Sprawdzenie szczelności gaźnika jest stosunkowo trudne, gdyż trzeba starannie zakryć wiele otworów zewnętrznych, a następnie do gaźnika wlać benzynę i doprowadzić sprężone powietrze o ciśnieniu nie większym niż kG/cm2. Miejsca nieszczelne zostaną natychmiast ujawnione przez syczenie powietrza i kropelki wyrzucanej benzyny. Nieszczelność pływaka sprawdza się przez zanurzenie go w gorącej wodzie. Temperatura wody powoduje wzrost ciśnienia powietrza w pływaku, które nieszczelnością zaczyna uchodzić na zewnątrz powodując widoczny ruch pęcherzyków w wodzie. Nieszczelny pływak daje się naprawiać.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>