Docieranie pod obciazeniem

Wszystkie ciągniki nowe i po naprawie są docierane w warunkach polowych w sposób podany w instrukcji dotyczącej obsługi. W czasie docierania wykonuje się ciągnikiem normalne prace polowe, zwiększając stopniowo jego obciążenie przez dobór rodzaju prac i wielkości narzędzi roboczych w taki sposób, żeby uzyskać odpowiednie do wymagań instrukcji docierania prędkość ruchu i obciążenie ciągnika. W czasie docierania trzeba zwracać uwagę na działanie układu chłodzenia i smarowania, kontrolując wskazania przyrządów pomiarowych. Dla poszczególnych typów ciągników zostały opracowane przepisy dotyczące docierania, których należy dokładnie przestrzegać. Ciągnik Ursus C-328 dociera się przez 50 godzin, przy czym przez 25 godzin pracuje się nim na pierwszych czterech biegach przy obciążeniu na zaczepie nie przekraczającym polowy normalnego obciążenia, a przez pozostałe 25 godzin wykorzystuje się wszystkie sześć biegów ciągnika, obciążając go do trzech czwartych obciążenia normalnego. Czas docierania pod obciążeniem ciągnika Ursus C-4011 wynosi 70 godzin, przy czym w ciągu 40 godzin pracy nie przekracza się połowy obciążenia normalnego, a w ciągu pozostałych 30 godzin wykorzystuje się trzy czwarte jego mocy. W okresie docierania należy bardzo ściśle przestrzegać terminów obsługi technicznej i bardzo dokładnie wykonywać wszystkie czynności obsługi codziennej i okresowych przeglądów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>