Docieranie ciągników

Nowo zakupiony i odebrany ze składnicy ciągnik jest zakonserwowany stałym smarem, a odpowiednie jego części i zespoły zabezpieczone dodatkowo papierem i zaplombowane. Przystępując do pierwszego uruchomienia ciągnika należy sprawdzić dokładnie jego wygląd zewnętrzny, czy plomby nie zostały naruszone, i czy nie został on uszkodzony w czasie transportu, po czym można przystąpić do rozkonserwowania ciągnika, usuwając nadmiar smaru, papier, korki zabezpieczające otwory. Pierwsze uruchomienie nowego ciągnika i pierwsze próbne jazdy powinien wykonać mechanik gwarancyjny, którego zadaniem jest skontrolowanie stanu technicznego ciągnika i pouczenie użytkownika o ogólnych zasadach obsługi i eksploatacji, sposobie docierania i konieczności wymiany oleju po zakończeniu docierania. Ciągnik zmontowany po naprawie głównej, podobnie zresztą jak i ciągnik nowy złożony w fabryce, nie od razu jest maszyną pełnosprawną, zdolną do rozwijania pełnej mocy uciągu. Mechanizm oraz zespoły złożone z części nowych lub naprawionych mają luzy znacznie mniejsze i pasowanie ciaśniejsze niż te, które są konieczne do normalnej pracy ciągnika. Stosowanie w ciągnikach nowych i naprawionych luzów mniejszych niż luzy konstrukcyjne tłumaczy się intensywnym przebiegiem zużywania się części w początkowym okresie pracy, w tzw. okresie docierania. Przewidując szybkie i znaczne zużywanie części w początkach eksploatacji, fabryki ciągników i warsztaty naprawcze pozostawiają przy montażu ciągników mniejsze luzy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>