Monthly Archives Wrzesień 2015

Kadluby gaznikow

Kadłuby gaźników podlegają naprawie, jeżeli występują w nich pęknięcia lub skaleczenia powierzchni uszczelniających. Pęknięcia naprawia się przez uszczelnianie żywicami epoksydowymi. Drobne rysy na płaszczyznach uszczelniających usuwa się przez pocieranie nimi po papierze ściernym ułożonym na równej i gładkiej płaszczyźnie. Przy głębszych rysach lub uszkodzeniach należy te płaszczyzny frezować lub szlifować. Nieszczelny pływak uszczelnia się żywicami epoksydowymi lub lutuje stopem cynowym. Należy zawsze usuwać nadmiar lutowania lub żywicy epoksydowej, by nie przekroczyć pierwotnego ciężaru pływaka. Dysz paliwowych i powietrznych nie naprawia się, tylko wymienia na nowe. Wszelkie zaklepywanie otworków młotkiem i następnie rozwiercanie daje bardzo krótkotrwałe wyniki...

więcej

Budowa kadłuba

Kadłub silnika tłokowego jest główną jego częścią. W nim mieszczą się podstawowe mechanizmy robocze silnika: wał korbowy, korbowody, tłoki i tuleje cylindrowe. W czasie pracy silnika występują znaczne siły wewnętrzne, wskutek czego kadłub musi mieć konstrukcję bardzo wytrzymałą, a jednocześnie lekką. Zwłaszcza kadłuby silników ciągnikowych muszą się odznaczać bardzo wielką wytrzymałością, gdyż stanowią najczęściej element tzw. konstrukcji samonośnej. Oznacza to, że do kadłuba przymocowuje się bezpośrednio zespoły układu jezdnego, a więc jest on obciążony wszystkimi siłami powstającymi w wyniku jazdy i pracy ciągnika. Kadłub powinien stanowić konstrukcję na tyle sztywną, żeby siły te nie powodowały odkształceń, które mogłyby spowodować nieprawidłowość pracy silnika...

więcej

Ciągniki

Ciągnik do podstawowych prac polowych był przeznaczony do wykonywania orki, siewu, kultywacji i zbioru zbóż. Charakteryzowały go szerokie opony zakładane na stosunkowo małe koła. Ciężar ciągnika przypadający na KM wynosił ok. 100 kg, a moc silnika dochodziła do 80 KM. Był to więc ciągnik ciężki, o małym prześwicie i małym nacisku na grunt. Ciągnik do upraw międzyrzędowych, zwany pierwotnie ciągnikiem ogólnego przeznaczenia, miał wąskie, wysokie koła tylne i duży prześwit, dochodzący do 65 cm. Umożliwiało to zawieszanie narzędzi pomiędzy osiami. Ciężar jednostkowy tych ciągników wynosił 45-55 kG/KM, mimo to jednak naciski na glebę były duże z uwagi na wąskie ogumienie kół...

więcej

Koła jezdne

Koła ciągnika napędzane przez wał korbowy silnika za pośrednictwem mechanizmów układu napędowego nazywają się kołami napędowymi, gdyż na skutek przekazywanego im momentu obrotowego wprawiają ciągnik w ruch. Przednie koła nazywają się kierującymi, ponieważ obok przenoszenia !przypadaj ącego na nie ciężaru ciągnika i obciążeń dynamicznych umożliwiają zmianę kierunku jazdy. Najbardziej rozpowszechniony obecnie jest typ ciągnika z dwoma kołami napędowymi. Rzadziej buduje się ciągniki z napędem na wszystkie koła. Przy napędzie na dwa koła kolami napędowymi są zawsze koła tylne. Napęd na cztery koła zwiększa siłę uciągu ciągnika, jednak komplikuje jego konstrukcję i podnosi koszt produkcji. Nowoczesne ciągniki kołowe zaopatrzone są wyłącznie w koła ogumione...

więcej

Naprawa urzadzen gasienicowych

W kołach napędzających najszybciej ulegają zużyciu zęby. Ponieważ zużywają się one jednostronnie, można przedłużyć ich pracę przez wzajemną zamianę ich położenia, czyli przez przestawienie koła prawego na lewą stronę, a lewego na prawą. Dzięki temu każde z kół pracuje dalej stroną nie zużytą. Przy dwustronnym zużyciu zębów regeneruje się je przez przy,spawanie nakładki stalowej o odpowiednim kształcie. Łożyska koła napędzającego nie powinny mieć luzów większych niż 0,125 mm, a bicie obwodu koła nie może być większe niż 1,5 cm. Zużyte otwory śrub regeneruje się albo przez rozwiercanie ich na wymiar naprawczy, albo przez zaspawanie starych otworów i przewiercenie ponowne otworów o wymiarze nominalnym. Koło napinające oraz rolki oporowe i podtrzymujące zużywają się głównie na obwodzie...

więcej

Tylny most

Obsługa mechanizmów tylnego mostu sprowadza się do oczyszczania z brudu, dokręcania wszystkich zewnętrznych umocowań i połączeń, dopełniania i wymiany oleju w głównej i końcowych przekładniach, ochrony hamulców przed zaolejeniem i regulacji mechanizmów. Mechanizmy tylnego mostu smaruje się olejem przekładniowym: w lecie PL, w zimie PZ, podobnie jak mechanizmy skrzynki biegów. Tego samego oleju używa się również do smarowania przekładni głównych. Kontrolę poziomu oleju we wszystkich mechanizmach tylnego mostu przeprowadza się po każdych 100-150 godzinach pracy, a wymianę oleju na nowy w tych samych terminach jak dla skrzynki biegów. Po spuszczeniu starego oleju należy obudowy tylnego mostu i przekładni głównych dobrze przepłukać...

więcej

Docieranie

Powierzchnie współpracujące części silnika nowego lub naprawianego nie są odpowiednio gładkie. W związku z tym między współpracującymi częściami występują zbyt duże tarcia oraz zbyt małe luzy. Wszystko to powoduje, że opory wewnętrzne silnika są duże. Szczeliny między pierścieniami a gładzią tulei cylindrycznej, spowodowane niedostatecznym ich doleganiem, powodują duże straty, paliwa. W konsekwencji silnik nie może rozwijać pełnej mocy, a nadanie mu maksymalnej prędkości obrotowej jest niebezpieczne, gdyż stosunkowo duże tarcie wywołuje nadmierny wzrost temperatury, co może doprowadzić do zatarcia tłoka. Jak widać, silnik nowy lub silnik po naprawie nie nadaje się bezpośrednio do eksploatacji. Musi on być poddany specjalnym zabiegom zwanym docieraniem...

więcej

Demontaż silnika

W przyjętej w Polsce organizacji napraw maszyn rolniczych, naprawami silników ciągnikowych zajmuje się czternaście wyspecjalizowanych zakładów naprawczych. Przy czym każdy z nich prowadzi na ogół naprawy tylko jednego typu silnika, rzadziej dwóch. Przykładowo ZNMP w Ciechanowie naprawia tylko silniki ciągników Ursus C-325, C-328 i C-330 oraz silniki do ciągnika Zetor 25. Dzięki takiej specjalizacji napraw, naprawa omówionych silników może być prowadzona systemem potokowym. Jedynie naprawa silników Zetor 25 z racji niewielkiej ich liczby jest prowadzona w specjalizowanym gnieździe naprawczym (nie opłaca się organizować linii). Zakłady otrzymują silniki wymontowane z ciągników. Silniki te są zwykle umyte razem z ciągnikiem przeznaczonym do naprawy...

więcej

Organizacja obsług

Dla utrzymania ciągnika w stałej gotowości eksploatacyjnej, zapobieżenia powstawaniu usterek, uszkodzeń i niedomagań oraz w celu przedłużenia okresów trwałości jego części, mechanizmów i zespołów, ciągnik jest poddawany licznym zabiegom konserwatorskim, kontrolnym, regulacyjnym i naprawczym. Zespół tych czynności ujęty w formę zaleceń fabrycznych z podaniem terminów, w których należy przeprowadzić każdy zabieg, tworzy system planowo-zapobiegawczy przeglądów i napraw. Dla każdego typu ciągnika fabryka określa doświadczalnie taki system i podaje go w instrukcji obsługi. Przestrzeganie systemu planowo-zapobiegawczych przeglądów i napraw stwarza optymalne warunki eksploatacji ciągników, umożliwia osiągnięcie najdłuższych okresów pracy między kolejnymi na...

więcej

Kadłuby gaźników

Kadłuby gaźników podlegają naprawie, jeżeli występują w nich pęknięcia lub skaleczenia powierzchni uszczelniających. Pęknięcia naprawia się przez uszczelnianie żywicami epoksydowymi. Drobne rysy na płaszczyznach uszczelniających usuwa się przez pocieranie nimi po papierze ściernym ułożonym na równej i gładkiej płaszczyźnie. Przy głębszych rysach lub uszkodzeniach należy te płaszczyzny frezować lub szlifować. Nieszczelny pływak uszczelnia się żywicami epoksydowymi lub lutuje stopem cynowym. Należy zawsze usuwać nadmiar lutowania lub żywicy epoksydowej, by nie przekroczyć pierwotnego ciężaru pływaka. Dysz paliwowych i powietrznych nie naprawia się, tylko wymienia na nowe. Wszelkie zaklepywanie otworków młotkiem i następnie rozwiercanie daje bardzo krótkotrwałe wyniki...

więcej

Pierścienie tłoków

W części pierścieniowej osadzone są i prowadzone pierścienie. Rowki pierścieni muszą być tak wykonane, żeby pierścienie mogły wykonywać ruch promieniowy, czyli gniazdo w stosunku do pierścienia musi mieć pewien luz. Gniazda różnią się w zależności od tego czy są przeznaczone na pierścienie uszczelniające (kilka górnych), czy na pierścienie zgarniające (na ogół jeden dolny). Część pierścieniowa nie powinna przylegać do gładzi cylindrycznej podczas pracy tłoka, nie powinna jednak wykazywać nadmiernego luzu, gdyż prowadziłoby to do nadmiernego prześwitu pierścieni. W związku z tym średnica części pierścieniowej jest mniejsza niż części prowadzącej. Stosunkowo częstym niedomaganiem tłoków jest zapiekanie (unieruchomienie) górnych pierścieni ...

więcej

Koła satelitowe

Koła satelitowe wirują wraz z obudową, nie obracając się jednak wokół własnych osi. Naciskają przy tym swymi zębami na zęby obu kół koronowych z jednakową siłą, co powoduje ich obrót w jednym kierunku i z jednakową prędkością. Wraz z kołami koronowymi obracają się półosie i koła napędowe ciągnika. Inaczej rzecz się przedstawia w przypadku niejednakowego oporu podłoża działającego na koła, np. na zakręcie. Gdy ciągnik porusza się po łuku, koło zewnętrzne przechodzi krótszą drogę i obraca się wolniej niż koło zewnętrzne. Satelity, obracając się przy tym nadal z obudową mechanizmu różnicowego, będą napotykały niejednakowy opór ze strony kół koronowych, co spowoduje ich obracanie się wokół własnych osi, to zaś sprawi, że na zasadzie opisanej ...

więcej