Organizacja obsług

Dla utrzymania ciągnika w stałej gotowości eksploatacyjnej, zapobieżenia powstawaniu usterek, uszkodzeń i niedomagań oraz w celu przedłużenia okresów trwałości jego części, mechanizmów i zespołów, ciągnik jest poddawany licznym zabiegom konserwatorskim, kontrolnym, regulacyjnym i naprawczym. Zespół tych czynności ujęty w formę zaleceń fabrycznych z podaniem terminów, w których należy przeprowadzić każdy zabieg, tworzy system planowo-zapobiegawczy przeglądów i napraw. Dla każdego typu ciągnika fabryka określa doświadczalnie taki system i podaje go w instrukcji obsługi. Przestrzeganie systemu planowo-zapobiegawczych przeglądów i napraw stwarza optymalne warunki eksploatacji ciągników, umożliwia osiągnięcie najdłuższych okresów pracy między kolejnymi naprawami oraz ponoszenie najmniejszych wydatków na utrzymanie i naprawy ciągnika. Uwzględniając zalety i korzyści, które użytkownikom sprzętu daje system planowo-zapobiegawczych przeglądów i napraw, Ministerstwo Rolnictwa wprowadziło go jako obowiązujący w odniesieniu do sprzętu stanowiącego własność państwa, spółdzielni produkcyjnych i kółek rolniczych. System planowo-zapobiegawczy obejmuje następujące zabiegi: docieranie, przeglądy codzienne, okresowe przeglądy techniczne, naprawy bieżące, średnie i główne oraz przechowywanie sprzętu. System ten umożliwia zaplanowanie terminów napraw, dzięki czemu sprzęt nie ma nieprzewidzianych postojów i znajduje się w stałej gotowości eksploatacyjnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>