Monthly Archives Sierpień 2015

Weryfikacja łożysk

Specjalną uwagę poświęca się weryfikacji łożysk tocznych, od których jakości zależy praca wielu podstawowych zespołów ciągnika. Łożyska toczne kwalifikuje się na podstawie pomiaru luzu poosiowego i promieniowego oraz na podstawie stanu powierzchni pierścieni i elementów tocznych. Podczas oględzin można stwierdzić następujące rodzaje uszkodzeń łożysk: łuszczenie się, pęknięcia i wykruszenia pierścieni łożysk, wgniecenia i zatarcia się bieżni łożysk, ślady korozji pierścieni, kulek lub wałków, ścieranie się pierścieni wskutek obracania się ich na wałku oraz uszkodzenia koszyczka. Uważnie należy również przeprowadzić weryfikację części normalnych...

więcej

Koło zamachowe

W kole zamachowym sprawdza się wieniec zębaty oraz powierzchnię tarcia z tarczą sprzęgłową. Zęby wieńca zębatego wskutek współpracy z kołem napędzającym rozrusznik ulegają zużyciu, a czasem nawet wyłamaniu. Jeżeli zużycie zębów występuje na 1/3 szerokości wieńca, to wieniec taki może być obrócony, gdy zużycie jest większe — podlega wymianie. Typowymi niedomaganiami pompy olejowej są: spadek ciśnienia i zmniejszenie wydajności. Niedomagania te mogą być spowodowane nadmiernymi luzami wywołanymi zużyciem kół zębatych i kadłuba, nieszczelnością przewodów i złączy, zanieczyszczeniem filtru wstępnego lub rozregulowaniem zaworków. Kół zębatych nie naprawia się, zużyte należy wymienić na nowe...

więcej

Obsługa sprzęgieł

Aby zapewnić niezawodne i długotrwałe działanie sprzęgła głównego, należy posługiwać się nim umiejętnie i właściwie je obsługiwać. Podstawową zasadą posługiwania się sprzęgłem jest szybkie i całkowite rozłączenie tarcz przy wyłączaniu sprzęgła oraz płynne ich łączenie przy włączaniu. Gwałtowne zwolnienie pedału może spowodować uszkodzenie części sprzęgła i skrzynki biegów, wskutek przeciążenia. Nie wolno trzymać nogi na pedale sprzęgła w czasie jazdy, gdyż grozi to przedwczesnym zużyciem- tarcz wskutek przypadkowego poślizgu oraz zużyciem części mechanizmu wyłączającego. Włączanie i wyłączanie wałka przekaźnika mocy oraz koła pasowego wykonuje się przy wyłączonym sprzęgle głównym. Należy pamiętać, że w sprzęgłach d...

więcej

Naczepy rolnicze

Do połączenia maszyn przyczepianych z ciągnikiem służą zaczepy specjalne: zaczep rolniczy do przyczepiania narzędzi i maszyn rolniczych oraz zaczep transportowy do przyczepiania przyczepy. Zaczep rolniczy powinien mieć możliwość zmiany położenia punktu zaczepu zarówno w płaszczyźnie poziomej, jak i pionowej. Regulacja pozioma umożliwia takie dobranie punktu zaczepienia maszyny, której środek ciężkości lub oporu jest przesunięty w bok od osi podłużnej ciągnika, żeby siła poprzeczna ściągająca ciągnik i maszynę w bok była najmniejsza. Natomiast przez unoszenie i opuszczanie punktu zaczepu uzyskuje się możliwość regulowania wartości składowej pionowej siły oporu powodującej dociążenie lub odciążenie tylnej osi ciągnika...

więcej

Materiały na tłoki

Tłoki w olbrzymiej większości wykonuje się ze stopów aluminium, rzadziej z żeliwa, a najrzadziej ze stali. Stopy aluminiowe odznaczają się dużą lekkością, dobrą przewodnością cieplną oraz dobrymi własnościami ślizgowymi we współpracy z żeliwnymi tulejami i dlatego znalazł powszechne zastosowanie. Żeliwo natomiast w porównaniu ze stopami aluminium odznacza się większą wytrzymałością, ale ma gorszą przewodność cieplną i znacznie większy ciężar, wskutek czego jest znacznie – rzadziej stosowane w budowie tłoków. W zasadzie na tłoki stosuje się dwie grupy stopów aluminiowych: jedną, w której głównym składnikiem stopowym jest miedź, i drugą, w której składnikiem tym jest krzem...

więcej

Wyłączenie sprzęgła

Wyłączenie sprzęgła następuje przez odsunięcie tarczy dociskowej od tarczy sprzęgłowej. Do tego celu służy pedał umieszczony z lewej strony kierowcy. Ruch pedału przenosi się na widełki za pośrednictwem cięgna i dźwigni, powodując ich obrót. Widełki obracając się przesuwają tuleję 13, na której osadzone jest łożysko 14. Łożysko naciska na dźwigienki 15, które odsuwają tarczę dociskową, pokonując przy tym siłę działania sprężyn, Pozbawiona docisku tarcza sprzęgłowa przestaje łączyć wał korbowy z wałkiem sprzęgłowym skrzynki biegów i przenoszenie momentu obrotowego ustaje. Sprzęgło pozostaje wyłączone tak długo, jak długo działa nacisk kierowcy na pedał. Z chwilą zwolnienia nacisku na pedał sprzęgło włącza się samoczynnie pod wpływem działania sprężyn...

więcej

Wałek rozrządu

W wałku rozrządu sprawdza się zużycie czopów głównych, krzywek, bicie wałka oraz wykrywa ewentualne rysy i pęknięcia. Pęknięcia w zasadzie eliminują wałek z dalszej eksploatacji, a głębokość rys określa wymiar naprawczy. Bicie wałka sprawdza się na środkowym czopie względem czopów krańcowych, w przyrządzie z pryzmami lub w przyrządzie kołowym. Średnice czopów głównych sprawdza się mikrometrem przynajmniej w dwóch wzajemnie prostopadłych płaszczyznach, na każdym czopie osobno. W przypadku gdy choć jeden z czopów osiągnął wymiar mniejszy od nominalnego, wszystkie czopy muszą być przeszlifowane na najbliższy wymiar naprawczy. Powierzchnię krzywek sprawdza się przede wszystkim wzrokowo. Jeżeli nie wykazuje rys, wgłębień i zadziorów, można uznać je za dobre...

więcej

Rodzaje ciągników

Ciągnik jest maszyną przeznaczoną do przemieszczania narzędzi rolniczych, drogowych, budowlanych, melioracyjnych oraz innych maszyn roboczych przyczepianych, zawieszałby eh lub nabudowanych na ciągniku.. Służy on również do transportowania płodów rolnych, nawozów, materiałów budowlanych i innych towarów załadowanych na przyczepianych lub półzawieszanych środkach transportu kołowego — przyczepach jedno- albo dwuosiowych. Ciągnik może być używany również do napędu maszyn stacyjnych, jak młocarnie, sieczkarnie, dmuchawy, piły tarczowe i inne. W tym celu jest on wyposażony w specjalną przystawkę z kołem pasowym, z którego za pomocą przekładni pasowej moment obrotowy jest przekazywany na koło pasowe maszyny napędzanej...

więcej

Materiały na pierścienie

Najczęściej używanym materiałem na pierścienie jest żeliwo. Jak wynika z omówionych warunków pracy, żeliwo to musi się odznaczać dobrymi własnościami. W związku z tym dodaje się do niego specjalnych składników stopowych, takich jak krzem (Si), mangan (Mn), chrom (Cr), nikiel (Ni) lub molibden (Mo). Niekiedy dla polepszenia własności ściernych pierścieni pokrywa się je innymi metalami, najczęściej chromem. Pierścienie chromowane są bardzo trudno ścieralne i odporne na korodujące działanie spalin, ale mają większy współczynnik tarcia (wywołują większe zużycie gładzi cylindrowej). W związki z tym chromowanie pierścieni stosuje się najczęściej wówczas tylko, gdy. gładź cylindrowa jest specjalnie utwardzona (hartowana, azotowana itp.)...

więcej

Zapłon i spalanie

W aparatach zapłonowych poza omówionymi już rozdzielaczami i przerywaczami znajduje się kondensator, który włączony jest równolegle do styków przerywacza. W momencie rozwarcia styków przerywacza w uzwojeniu wtórnym powstaje prąd wysokiego napięcia. Również i w uzwojeniu pierwotnym następuje zaindukowanie prądu niskiego n&pięcia. Zjawisko to nazywa się samoindukcją. Kondensator ma za zadanie przejęcie prądu samoindukcji, wskutek czego zapobiega iskrzeniu pomiędzy stykami przerywacza, a tym samym chroni je przed wytapianiem. Tak więc kondensator ładuje się w chwili rozwarcia styków przerywacza, a rozładowuje w chwili ich zwarcia. Proces spalania paliwa w cylindrze wymaga pewnego czasu. Gdyby zapłon następował w położeniu zwrotu zewnętrznego tłoka, to czas spalania byłby niewystarczający...

więcej

Prędkość obrotowa silnika

Jeżeli prędkość obrotowa silnika zacznie rosnąć, sprężyny zewnętrzne będą się uginać do chwili, gdy ciężarek natrafi na twarde sprężyny wewnętrzne. Od tej chwili siły odśrodkowe są mniejsze od nacisku sprężyn i wszelka zmiana dawkowania paliwa uzależniona jest jedynie od kierowcy. Jeżeli jednak prędkość obrotowa wału korbowego przekroczy prędkość znamionową, siły odśrodkowe przezwyciężą opór sprężyn i ciężarki się rozchylą. Wskutek tego rozchylenia zębatka zostanie przesunięta w kierunku zmniejszenia dawki, co spowoduje zmniejszenie prędkości obrotowej silnika. W ten sposób regulator zapobiega wykraczaniu prędkości obrotowej silnika poza maksymalną prędkość dopuszczalną...

więcej

Ustawianie narzedzi

Ustawienie narzędzi równolegle do kierunku ruchu odbywa się samoczynnie z wyjątkiem pługa. Pług musi mieć możliwość skrętów w płaszczyźnie poziomej gdyż w ten sposób reguluje się szerokość orki. Skręty pługiem w lewo i prawo umożliwia wał główny, na którym jest osadzona rama pługa. Wał ten ma na końcach wykorbienia w dwóch kierunkach. Końce wału głównego pługa wprowadza się w otwory przegubów łączników zawieszenia. Przez obrót wałem w jedną lub drugą stronę uzyskuje się skręcenie całego pługa w lewo lub w prawo w płaszczyźnie poziomej. Rama pługa jest osadzona w środkowej części wału wykorbionego i może być na nim przesuwana w lewo i prawo...

więcej