Wałek rozrządu

W wałku rozrządu sprawdza się zużycie czopów głównych, krzywek, bicie wałka oraz wykrywa ewentualne rysy i pęknięcia. Pęknięcia w zasadzie eliminują wałek z dalszej eksploatacji, a głębokość rys określa wymiar naprawczy. Bicie wałka sprawdza się na środkowym czopie względem czopów krańcowych, w przyrządzie z pryzmami lub w przyrządzie kołowym. Średnice czopów głównych sprawdza się mikrometrem przynajmniej w dwóch wzajemnie prostopadłych płaszczyznach, na każdym czopie osobno. W przypadku gdy choć jeden z czopów osiągnął wymiar mniejszy od nominalnego, wszystkie czopy muszą być przeszlifowane na najbliższy wymiar naprawczy. Powierzchnię krzywek sprawdza się przede wszystkim wzrokowo. Jeżeli nie wykazuje rys, wgłębień i zadziorów, można uznać je za dobre. Można je również sprawdzać mierząc mikrometrem wartość najmniejszej średnicy określonej promieniem ra i wymiaru największego. Jeżeli oba te wymiary mieszczą się w polu tolerancji określonym przez wytwórnię, krzywki kwalifikuje się do dalszej eksploatacji. Krzywek nie naprawia się, gdyż służące do tego celu maszyny są bardzo skomplikowane, a więc kosztowne. W przypadku gdy wałek jest skrzywiony, naprawę trzeba rozpocząć od prostowania, które wykonuje się na prasie hydraulicznej lub śrubowej. Bicie wyprostowanego wałka nie może przekraczać 0,2 mm.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>