Monthly Archives Maj 2015

Higiena pracy w warsztatach

Na terenie warsztatów naprawczych muszą być stworzone takie warunki pracy, które by zapewniły załodze odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, określone obowiązującymi przepisami. Przestrzeganie tych przepisów chroni robotnika od poważnych obrażeń, a nawet utraty zdrowia, a państwo przed zniszczeniem mienia społecznego. Pomieszczenia warsztatu muszą być utrzymane w dostatecznej czystości. Szczególnie zanieczyszczenia podłóg olejami i czyściwem stają się częstym źródłem pośliźnięć, i potknięć, co zawsze prowadzi do mniejszych lub większych obrażeń. Dlatego czyściwo trzeba wyrzucać do przeznaczonych do tego zbiorników, a podłogi muszą być często posypywane trocinami i zamiatane...

więcej

Mechanizmy w ciagnikach

Mechanizm korbowy. Zadaniem tego mechanizmu jest zamiana ruchu posuwisto-zwrotnego tłoka na ruch obrotowy wału korbowego. W jego skład wchodzą: tłok, korbowód, wał korbowy, pierścienie tłokowe, panewki i koło zamachowe. Układ rozrządu. Rozrządem nazywamy mechanizm sterujący wlotem mieszanki paliwowo-powietrznej lub powietrza do cylindra i wylotem spalin. W skład tego układu wchodzą: wałek rozrządu, na którym umieszczone są krzywki, dźwignie zaworowe oraz zawory ssący i wydechowy Większość silników ma ponadto popy cha cze i laski popychaczy. Układ pracuje w ten sposób, że krzywki obracającego się wałka rozrządu działają na dźwignie, wprawiając je w ruch wahadłowy. Ruch ten następnie przenosi się na zawory i powoduje ich otwieranie...

więcej

Zmiana biegów

Przy zmianie biegu z niższego na wyższy, biegi należy przełączać powoli, po odczekaniu aż wyłączone części sprzęgła się zatrzymają. Jeżeli zmienia się bieg z wyższego na niższy, co stosuje się zwykle przy jeździe pod górę, należy wyłączyć sprzęgło, wyłączyć bieg, włączyć na chwilę sprzęgło i w tym czasie zwiększyć prędkość obrotową silnika przez naciśnięcie pedału podawania paliwa, wyłączyć ponownie sprzęgło i dopiero wtedy włączyć żądany bieg. Czynności te należy wykonywać szybko. Podwójne wyłączanie sprzęgła ułatwia zmianę biegów. Dźwignię zmiany biegów trzeba przesuwać płynnie, bez szarpania i użycia nadmiernej siły. Włączany bieg powinien odpowiadać warunkom pracy ciągnika, bez przeciążenia silnika...

więcej

Przechowywanie ciągników

Mechanizmy ciągników zużywają się nie tylko w czasie pracy. W czasie postoju, przy niewłaściwym przechowywaniu ciągnika, części metalowe ulegają korozji, farby, lakiery oraz części gumowe kruszeją, części z tworzyw sztucznych starzeją się. Dlatego należy dążyć, aby ciągnik był przechowywany w pomieszczeniu zamkniętym. Najlepiej jest przechowywać ciągniki w specjalnie przeznaczonym do tego celu garażu murowanym, oświetlonym i ogrzewanym. Każdy ciągnik powinien mieć wyznaczone stanowisko w garażu. Między stanowiskami powinno być zachowane przejście szerokości l=2 metrów, żeby traktorzyści nie przeszkadzali sobie wzajemnie w wykonywaniu codziennej obsługi ciągnika...

więcej

Weryfikacja części

Wymyte zespoły i części przechodzą do weryfikacji, gdzie poddawane są oględzinom, badaniom i pomiarom zużycia. Wyniki tych badań rejestrowane są w protokole weryfikacyjnym, który stanowi podstawę do wystawiania kart pracy na regenerację części i kwitów materiałowych na pobranie z magazynu nowych części. Zweryfikowane części oznacza się farbą: części dobre białą, części do regeneracji żółtą, a części wybrakowane czerwoną. Na wałach korbowych i tulejach cylindrowych weryfikator znaczy farbą wymiar naprawczy, na jaki należy przeszlifować lub przetoczyć daną część. Zweryfikowane części przejmuje rozdzielnia, której głównym zadaniem jest kompletowanie części przed oddaniem ich na stanowiska montażowe. W rozdzielni ustawione są regały, na których rozdzielca rozkłada części...

więcej

Docieranie i sprawdzanie silnika na hamowni

Powierzchnie współpracujące części silnika nowego lub naprawianego nie są odpowiednio gładkie. W związku z tym między współpracującymi częściami występują zbyt duże tarcia oraz zbyt małe luzy. Wszystko to powoduje, że opory wewnętrzne silnika są duże. Szczeliny między pierścieniami a gładzią tulei cylindrycznej, spowodowane niedostatecznym ich doleganiem, powodują duże straty, paliwa. W konsekwencji silnik nie może rozwijać pełnej mocy, a nadanie mu maksymalnej prędkości obrotowej jest niebezpieczne, gdyż stosunkowo duże tarcie wywołuje nadmierny wzrost temperatury, co może doprowadzić do zatarcia tłoka. Jak widać, silnik nowy lub silnik po naprawie nie nadaje się bezpośrednio do eksploatacji. Musi on być poddany specjalnym zabiegom zwanym docieraniem...

więcej

Demontaż i montaż skrzyń przekładniowych

Kolejność i sposób przeprowadzania demontażu skrzyń zależą od ich konstrukcji. Dlatego przed przystąpieniem do demontażu należy zapoznać się dokładnie z budową skrzyni i przy pomocy kart technologicznych ustalić kolejność i sposób demontażu. Rozbierając skrzynkę przekładniową najpierw zdejmuje się pOkrywę, a następnie wyjmuje się wały, zwykle łącznie z łożyskami, kołami zębatymi i podzespołami mechanizmu przełączania biegów. Wały osadzone w korpusie wyjmuje się za pomocą lekkich uderzeń młotka, przy zastosowaniu odpowiednio dobranych wybijaków lub za pomocą ściągaczy. Przy zdejmowaniu łożysk z wałków posługujemy się ściągaczami lub prasą, przy czym nacisk prasy musi być wywierany na pierścień osadzony na wałku...

więcej

Silniki ze składowiska

Silniki ze składowiska są przenoszone zwykle za pomocą suwnicy lub żurawia na linię transportową, względnie za pomocą wózków transportowych przewożone na stanowisko demontażowe. W zależności od organizacji przyjętej w danym zakładzie, demontaż prowadzony jest na jednym stanowisku lub na szeregu stanowisk podzielonych na określone operacje demontażowe. Niezależnie od organizacji robót naprawczych kolejność czynności demontażowych jest praktycznie jednakowa. Z reguły przystępuje się w pierwszym rzędzie do demontażu urządzeń pomocniczych i osprzętu silnika. Należą do nich: prądnica, rozrusznik, pompa wodna najczęściej połączona z termostatem, filtr oleju, instalacja paliwa, przewody ssące i wydechowe...

więcej

Gaźnik

Gaźnik, jak nam wiadomo, jest stosowany w układzie zasilania silników z zapłonem iskrowym. W odróżnieniu od pomp wtryskowych, w których występuje wysokie ciśnienie, gaźnik pracuje przy niewielkim podciśnieniu. Z tego względu konstrukcja gaźników jest znacznie prostsza, a do ich sprawdzania zbędne są skomplikowane badania. Do najczęściej spotykanych usterek gaźników należą: nieszczelności połączeń, zużycie otworków dysz paliwowych i powietrznych, nieszczelności pływaka, nieszczelności lub zacięcia zaworu iglicowego, uszkodzenia układu dźwigniowego tego zaworu itp. Przyczyną nieszczelności gaźnika są najczęściej zniszczone lub źle założone uszczelki i niedostatecznie lub wadliwie skręcone połączenia...

więcej

Walek przekaznika

Aby wyłączyć napęd wałka przekaźnika mocy, należy zwiększyć nacisk na pedał sprzęgła, co spowoduje większe wychylenie widełek i dalsze przesunięcie tulei wyłączającej w lewo aż do naciśnięcia na drugą trójkę dźwigienek wyłączających 13, których końce są przesunięte w stosunku do pierwszych o mm. Nacisk na końce dźwigienek wyłączających przenosi się na kołek 14, który odsuwa prawą tarczę dociskową, luzując tym samym tarczę sprzęgłową i odłączając napęd wałka przekaźnika mocy. Zwolnienie nacisku na pedał włącza samoczynnie w odwrotnej kolejności napęd początkowo wałka przekaźnika, później mechanizmu jazdy ciągnika. W miarę zużywania się okładzin tarcze rozsuwają się na zewnątrz,, a odległość pomiędzy środkowymi tarczami dociskowymi zwiększa się...

więcej

Docieranie ciągników

Nowo zakupiony i odebrany ze składnicy ciągnik jest zakonserwowany stałym smarem, a odpowiednie jego części i zespoły zabezpieczone dodatkowo papierem i zaplombowane. Przystępując do pierwszego uruchomienia ciągnika należy sprawdzić dokładnie jego wygląd zewnętrzny, czy plomby nie zostały naruszone, i czy nie został on uszkodzony w czasie transportu, po czym można przystąpić do rozkonserwowania ciągnika, usuwając nadmiar smaru, papier, korki zabezpieczające otwory. Pierwsze uruchomienie nowego ciągnika i pierwsze próbne jazdy powinien wykonać mechanik gwarancyjny, którego zadaniem jest skontrolowanie stanu technicznego ciągnika i pouczenie użytkownika o ogólnych zasadach obsługi i eksploatacji, sposobie docierania i konieczności wymiany oleju po zakończeniu d...

więcej

Pompa wodna

Najczęściej spotykanymi usterkami w pompach wodnych są przecieki wody i wyrobienie łożysk tocznych. Pompę należy więc przed demontażem poddać próbie szczelności. W tym celu napędza się ją silnikiem elektrycznym, do przewodu ssącego doprowadza się wodę, a w przewodzie wylotowym zakłada się dławik z manometrem. Ciśnienie podawanej wody musi osiągnąć wartość nominalną. Jeżeli w tych warunkach po kilkunastu minutach pracy pompy nie nastąpią przecieki, można uważać ją za szczelną. W przypadkach stwierdzenia nieszczelności należy wymienić elementy uszczelniające pompy. Po rozebraniu pompy sprawdzamy luz w łożyskach i jeżeli jest on nadmierny, łożyska należy wymienić. Sprawdza się również średnice gniazd łożysk w kadłubie pompy...

więcej