Higiena pracy w warsztatach

Na terenie warsztatów naprawczych muszą być stworzone takie warunki pracy, które by zapewniły załodze odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, określone obowiązującymi przepisami. Przestrzeganie tych przepisów chroni robotnika od poważnych obrażeń, a nawet utraty zdrowia, a państwo przed zniszczeniem mienia społecznego. Pomieszczenia warsztatu muszą być utrzymane w dostatecznej czystości. Szczególnie zanieczyszczenia podłóg olejami i czyściwem stają się częstym źródłem pośliźnięć, i potknięć, co zawsze prowadzi do mniejszych lub większych obrażeń. Dlatego czyściwo trzeba wyrzucać do przeznaczonych do tego zbiorników, a podłogi muszą być często posypywane trocinami i zamiatane. Przechodzenie pod ciężkimi przedmiotami zawieszonymi na urządzeniach wyciągowych jest niedopuszczalne i grozi poważnymi wypadkami. Liny tych urządzeń muszą podlegać okresowym przeglądom, określającym ich dalszą przydatność. Oświetlenie warsztatu musi być takie, żeby widoczność na każdym stanowisku roboczym była dobra. Przenośne lampy elektryczne muszą mieć chwyty dobrze izolowane, szkło i siatkę ochroną, a napięcie prądu elektrycznego nie wyższe niż 220 V. Wszelkiego rodzaju kanały powinny być zakryte lub osłonięte barierami. Z powodu trujących własności etyliny nie wolno używać benzyny etylizowanej do mycia części.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>