Monthly Archives Wrzesień 2017

Regulacja sprzęgła

Regulacji sprzęgła można dokonywać bez demontowania ciągnika na zespoły. W tym celu, po zdjęciu pokrywy obudowy, wyjmuje się zawleczki zabezpieczające nakrętki dźwigienek wyłączających. Następnie odkręca się nakrętki o jednakową liczbę obrotów, sprawdzając szczelinomierzem odległość pomiędzy łożyskiem a dźwigienkami wyłączającymi. Odległość ta musi być dla wszystkich trzech dźwigni jednakowa i równać się wartości podanej dla każdego typu sprzęgła w instrukcji obsługi ciągnika. Na przykład w ciągniku Zetor 25 wynosi ona 3-4 mm. Po uzyskaniu tej odległości zabezpiecza się nakrętki zawleczkami i reguluje luz pedału sprzęgła, śrubą i nakrętką na drążku sterowania sprzęgła. Początek wyłączenia sprzęgła, czyli początek nacisku ...

więcej

Oleje silnikowe

Gładkość trących się powierzchni w zasadniczy sposób wpływa na wartość sił tarcia, które powstają w wyniku oddziaływania na siebie mikronie- równości trących się powierzchni. Jeżeli trące się powierzchnie posmarujemy olejem lub stałym smarem, to okaże się, że wartość siły tarcia znacznie zmaleje. Zjawisko to da się wytłumaczyć tym, że wgłębienia obu płaszczyzn zostaną wypełnione smarem, dzięki czemu chropowatość powierzchni się zmniejsza, a więc siła tarcia maleje. Dalsze zmniejszenie siły tarcia możemy uzyskać przez zwiększenie prędkości ruchu trących się ciał. Przy dużej prędkości cząsteczki oleju zostaną wprawione w szyickie zawiłe ruchy, w wyniku których olej wywiera pewne ciśnienie na trące się ciała...

więcej

Korbowod

Zużycie korbowodu objawia się zwiększeniem średnicy i owalizacją otworu tulejki główki korbowodu i owalizacją otworu łba. Ponadto może wystąpić skrzywienie i skręcenie trzonu korbowodu. Zużycie i owalizację otworów sprawdza się średnicówkami czujnikowymi. Tulejkę należy sprawdzić w dwóch przekrojach położonych na jej krańcach oraz w dwóch wzajemnie prostopadłych płaszczyznach. Największy uzyskany w czasie pomiarów odczyt będzie stanowił kryterium oceny dalszej przydatności tulejki. Naprawę korbowodu rozpoczyna się od prostowania trzonu, jeżeli jest skrzywiony. Operacji tej nie wolno wykonywać młotkiem, a jedynie na prasie, a w przypadku jej braku — w imadle ślusarskim, podkładając w odpowiednich miejscach trzy podkładki z miękkiego metalu...

więcej

Docieranie pod obciazeniem

Wszystkie ciągniki nowe i po naprawie są docierane w warunkach polowych w sposób podany w instrukcji dotyczącej obsługi. W czasie docierania wykonuje się ciągnikiem normalne prace polowe, zwiększając stopniowo jego obciążenie przez dobór rodzaju prac i wielkości narzędzi roboczych w taki sposób, żeby uzyskać odpowiednie do wymagań instrukcji docierania prędkość ruchu i obciążenie ciągnika. W czasie docierania trzeba zwracać uwagę na działanie układu chłodzenia i smarowania, kontrolując wskazania przyrządów pomiarowych. Dla poszczególnych typów ciągników zostały opracowane przepisy dotyczące docierania, których należy dokładnie przestrzegać...

więcej