Układ smarowania

W zasadzie każdy pojazd wyposażony w silnik spalinowy, ma przyrządy , kontrolne orientujące użytkownika o sprawności działania układu smarowania. Paziom oleju zawartego w misce olejowej sprawdzamy za pomocą wskaźnika prętowego z naciętymi dwiema ryskami, górną i dolną. Paziom oleju w misce olejowej sprawdzany za pomocą tego wskaźnika powinien być zawarty między tymi dwiema kreskami. Sprawdzenie poziomu oleju odbywa się przez wyciągnięcie wskaźnika i stwierdzenie czy krańcowy ślad osiadłego na pręcie oleju jest zawarty pomiędzy ryskami. Znacznie bardziej złożone są przyrządy do sprawdzania ciśnienia oleju. Przyrząd taki składa się z czujnika i przyrządu wskazującego. Oba te elementy połączone są przewodem elektrycznym. Czujnik umieszczony jest w kadłubie silnika. Do czujnika tego przymocowany jest przewód doprowadzający olej pod ciśnieniem. Przyrząd wskazujący umieszczony jest w tablicy rozdzielczej znajdującej się w kabinie kierowcy. Jeżeli przewodem elektrycznym popłynie prąd elektryczny, to dostanie się on do uzwojenia grzejnego, nawiniętego w postaci cewki na płytkę bimetalową. Pod wpływem wzrostu temperatury wygnie się płytka bimetalowa, a tym samym styki zostaną rozwarte i prąd przestanie płynąć. Po przerwaniu przepływu prądu płytka ostygnie, wyprostuje się, styki zwierają się i cykl zaczyna się od początku. Gdy do czujnika zostanie doprowadzony olej pod ciśnieniem, następuje wybrzuszenie przepony, która wygnie dolny styk. W tej sytuacji przez uzwojenie grzejne będzie płynął prąd elektryczny tak długo.,-dopóki Wygięcie płytki bimetalowej nie przekroczy wychylenia styku dolnego i wychylenia płytki bimetalowej, potrzebnego do rozwarcia styków w stanie prostym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>