Weryfikacja czesci

Wymyte zespoły i części przechodzą do weryfikacji, gdzie poddawane są oględzinom, badaniom i pomiarom zużycia. Wyniki tych badań rejestrowane są w protokole weryfikacyjnym, który stanowi podstawę do wystawiania kart pracy na regenerację części i kwitów materiałowych na pobranie z magazynu nowych części. Zweryfikowane części oznacza się farbą: części dobre białą, części do regeneracji żółtą, a części wybrakowane czerwoną. Na wałach korbowych i tulejach cylindrowych weryfikator znaczy farbą wymiar naprawczy, na jaki należy przeszlifować lub przetoczyć daną część. Zweryfikowane części przejmuje rozdzielnia, której głównym zadaniem jest kompletowanie części przed oddaniem ich na stanowiska montażowe. W rozdzielni ustawione są regały, na których rozdzielca rozkłada części. Gdy na półce zebrany zostanie pełny komplet części składających się na jeden ciągnik, rozdzielnia przewozi je wózkiem na stanowisko montażowe i przekazuje je wraz z dokumentacją warsztatową (karty pracy, kwity materiałowe na materiały pośrednio-produkcyjne) brygadzie montażowej albo dostarcza je na odpowiednie miejsce linii montażowej w warsztatach pracujących metodą potokową. Części do kompletowania rozdzielnia otrzymuje z trzech źródeł. Z weryfikacji otrzymuje części oznaczone białym kolorem, które bez żadnej naprawy nadają się do dalszej pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>