Demontaz silnika

W przyjętej w Polsce organizacji napraw maszyn rolniczych, naprawami silników ciągnikowych zajmuje się czternaście wyspecjalizowanych zakładów naprawczych. Przy czym każdy z nich prowadzi na ogół naprawy tylko jednego typu silnika, rzadziej dwóch. Przykładowo ZNMP w Ciechanowie naprawia tylko silniki ciągników Ursus C-325, C-328 i C-330 oraz silniki do ciągnika Zetor 25. Dzięki takiej specjalizacji napraw, naprawa omówionych silników może być prowadzona systemem potokowym. Jedynie naprawa silników Zetor 25 z racji niewielkiej ich liczby jest prowadzona w specjalizowanym gnieździe naprawczym (nie opłaca się organizować linii). Zakłady otrzymują silniki wymontowane z ciągników. Silniki te są zwykle umyte razem z ciągnikiem przeznaczonym do naprawy. W tej sytuacji zakład naprawczy może od razu przystąpić do demontażu silnika. W przypadku innej organizacji silnik przed demontażem powinien być starannie umyty strumieniem gorącej wody i wysuszony sprężanym powietrzem. Zabieg ten jest konieczny, gdyż zanieczyszczenia osadzone na zewnętrznych ściankach silnika utrudniają operacje demontażowe, grożą zanieczyszczeniem przewodów i otworów silnika, których późniejsze czyszczenie jest bardzo utrudnione, mogą również przyczynić się do porysowania powierzchni, części silnikowych przy ich demontażu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>