Zawory

Zawory mają za zadanie sterowanie wlotem świeżej mieszanki lub powietrza do cylindra i wylotem spalin. W związku z tym rozróżniamy zawory ssące (wlot mieszanki lub powietrza) i zawory wydechowe (wylot spalin). Prędkość ruchu zaworów jest bardzo duża. W związku z tym siły bezwładności odgrywają istotną rolę. Z tego względu zawory powinny być lekkie, muszą jednak jednocześnie odznaczać się dużą wytrzymałością, odpowiednią grubością, w poszczególnych przekrojach (dobre odprowadzenie ciepła) oraz odpornością na wysoką temperaturę i na ścieranie. Zwłaszcza zawory wydechowe muszą być odporne na działanie wysokiej temperatury, gdyż stale są pod działaniem spalającego się paliwa, lub gorących spalin (w czasie wydechu). Zawór ssący jest nagrzewany tylko przez spalające się paliwo, natomiast ssanie świeżej mieszanki lub powietrza chłodzi go. Temperatura zaworu ssącego waha się w granicach 300-600°C, a zaworu wydechowego w granicach 600—800°C. Zawory ssące i wydechowe wykonuje się często z różnych materiałów. Materiałem tym jest stal stopowa, w której występują takie składniki jak: nikiel, chrom, mangan, krzem i inne. Przykładowo w silnikach ciągników Ursus na zawory ssące używa się stali 36 HNM (chrom, nikiel, molibden), w której zawartość poszczególnych składników nie przekracza 2%, a na wydechowe — stali H9S2 (chrom, krzem), w której zawartość chromu wynosi aż ok. 9%.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>