Pompa wodna

Najczęściej spotykanymi usterkami w pompach wodnych są przecieki wody i wyrobienie łożysk tocznych. Pompę należy więc przed demontażem poddać próbie szczelności. W tym celu napędza się ją silnikiem elektrycznym, do przewodu ssącego doprowadza się wodę, a w przewodzie wylotowym zakłada się dławik z manometrem. Ciśnienie podawanej wody musi osiągnąć wartość nominalną. Jeżeli w tych warunkach po kilkunastu minutach pracy pompy nie nastąpią przecieki, można uważać ją za szczelną. W przypadkach stwierdzenia nieszczelności należy wymienić elementy uszczelniające pompy. Po rozebraniu pompy sprawdzamy luz w łożyskach i jeżeli jest on nadmierny, łożyska należy wymienić. Sprawdza się również średnice gniazd łożysk w kadłubie pompy. W przypadku gdy gniazda te są rozbite, korpus oddaje się do naprawy. Po dłuższym okresie pracy sprawdza się także kształt i wymiary rowka klinowego koła pasowego odpowiednim wzornikiem. Jeżeli boczny prześwit między wzornikiem a zarysem rowka klinowego przekracza 0,5 mm, koło pasowe należy kierować do naprawy lub wymienić na nowe. Łożyska i uszczelki, najbardziej narażone na zużycie części pompy wodnej, nie są naprawiane w miarę potrzeby wymienia się je na nowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>