Praca pompy

W chwili gdy rolka popychacza zetknie się z powierzchnią krzywki najdalej położoną od osi wałka, tłoczek osiągnie zewnętrzne zwrotne położenie i tym samym zakończy się jego suw tłoczący. Przy dalszym obrocie krzywki, pod wpływem działania sprężyny 15, rozpocznie się ruch powrotny tłoczka. Ruch ten będzie trwał do Chwili, kiedy rolka zetknie się z powierzchnią krzywki leżącej najbliżej osi wałka. Gdy to nastąpi, tłoczek zajmie wewnętrzne zwrotne położenie. W czasie trwania tego ruchu napływa do cylindra paliwo wtłaczane tam przez pompę zasilającą. Wielkość pompy wtryskowej oznacza się zwykle symbolem literowym, informującym jednocześnie o długości skoku tłoczka. Najczęściej stosowane pompy w silnikach z zapłonem samoczynnym mają oznaczenia A, B lub Z i mają odpowiednio skoki, 10 lub mm. Poszczególne części pomp odpowiadające typowi i wielkości pompy są całkowicie zamienne. Jedynie tak zwane pary precyzyjne tłoczek-cylinderek i cylinderek-zaworek mogą być wymieniane tylko parami. W czasie pr#cy silnika, w zależności od jego obciążenia, zachodzi konieczność wtryskiwania różnej ilości paliwa w poszczególnych dawkach. Dawką nazywać będziemy ilość paliwa dostarczoną do komory spalania cylindra przy jednym suwie roboczym tłoczka.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>