Przechowywanie ciągników

Mechanizmy ciągników zużywają się nie tylko w czasie pracy. W czasie postoju, przy niewłaściwym przechowywaniu ciągnika, części metalowe ulegają korozji, farby, lakiery oraz części gumowe kruszeją, części z tworzyw sztucznych starzeją się. Dlatego należy dążyć, aby ciągnik był przechowywany w pomieszczeniu zamkniętym. Najlepiej jest przechowywać ciągniki w specjalnie przeznaczonym do tego celu garażu murowanym, oświetlonym i ogrzewanym. Każdy ciągnik powinien mieć wyznaczone stanowisko w garażu. Między stanowiskami powinno być zachowane przejście szerokości l=2 metrów, żeby traktorzyści nie przeszkadzali sobie wzajemnie w wykonywaniu codziennej obsługi ciągnika. Garaż powinien mieć jeden kanał lub kilka kanałów o wymiarach: głębokość 1,3-1,5 m, szerokość około m, długość o 1,5 m większa od długości ciągnika. Kanał ułatwia wykonanie przeglądu od spodu ciągnika, a w szczególności wykrycie miejsc przecieków oleju, paliwa lub wody. Typowy garaż na ciągniki powinien być ponadto wyposażony w stół ślusarski z imadłem, zestaw narzędzi monterskich oraz naczynia do zlewania zużytych olejów i do napełniania zbiorników paliwem i czystymi olejami. W garażach na większą liczbę ciągników pożądana jest również sprężarka do pompowania ogumienia. Wskazane jest zainstalowanie w garażach kranów z ciepłą i zimną wodą oraz urządzeń wentylacyjnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>