Koło zamachowe

W kole zamachowym sprawdza się wieniec zębaty oraz powierzchnię tarcia z tarczą sprzęgłową. Zęby wieńca zębatego wskutek współpracy z kołem napędzającym rozrusznik ulegają zużyciu, a czasem nawet wyłamaniu. Jeżeli zużycie zębów występuje na 1/3 szerokości wieńca, to wieniec taki może być obrócony, gdy zużycie jest większe — podlega wymianie. Typowymi niedomaganiami pompy olejowej są: spadek ciśnienia i zmniejszenie wydajności. Niedomagania te mogą być spowodowane nadmiernymi luzami wywołanymi zużyciem kół zębatych i kadłuba, nieszczelnością przewodów i złączy, zanieczyszczeniem filtru wstępnego lub rozregulowaniem zaworków. Kół zębatych nie naprawia się, zużyte należy wymienić na nowe. Luz osiowy między czołami kół zębatych a kadłubem likwiduje się przez przeszlifowanie powierzchni czołowej kadłuba. Pod czas szlifowania tej powierzchni należy pamiętać o zachowaniu jej prostopadłości do osi kół zębatych. Nieprostopadłość tej powierzchni w zależności od wymiarów pompy może się wahać od 0,01 do 0,03 mm. Zdarza się często, że powierzchnie styku czół kół zębatych, kadłuba i pokrywy są nierównomiernie wyrobione.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>