Obsługa sprzęgieł

Aby zapewnić niezawodne i długotrwałe działanie sprzęgła głównego, należy posługiwać się nim umiejętnie i właściwie je obsługiwać. Podstawową zasadą posługiwania się sprzęgłem jest szybkie i całkowite rozłączenie tarcz przy wyłączaniu sprzęgła oraz płynne ich łączenie przy włączaniu. Gwałtowne zwolnienie pedału może spowodować uszkodzenie części sprzęgła i skrzynki biegów, wskutek przeciążenia. Nie wolno trzymać nogi na pedale sprzęgła w czasie jazdy, gdyż grozi to przedwczesnym zużyciem- tarcz wskutek przypadkowego poślizgu oraz zużyciem części mechanizmu wyłączającego. Włączanie i wyłączanie wałka przekaźnika mocy oraz koła pasowego wykonuje się przy wyłączonym sprzęgle głównym. Należy pamiętać, że w sprzęgłach dwustopniowych całkowite wyłączenie sprzęgła uzyskuje się dopiero po wyłączeniu drugiego stopnia, tzn. po całkowitym wyciśnięciu pedału. Przy włączeniu wałka przekaźnikowego lub koła pasowego należy włączać sprzęgło powoli. Nagłe włączenie powoduje spadanie lub rwanie się pasa, wpływa szkodliwie na mechanizmy maszyny napędzanej, oddziałuje ujemnie na mechanizmy ciągnika i silnika.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>