Naczepy rolnicze

Do połączenia maszyn przyczepianych z ciągnikiem służą zaczepy specjalne: zaczep rolniczy do przyczepiania narzędzi i maszyn rolniczych oraz zaczep transportowy do przyczepiania przyczepy. Zaczep rolniczy powinien mieć możliwość zmiany położenia punktu zaczepu zarówno w płaszczyźnie poziomej, jak i pionowej. Regulacja pozioma umożliwia takie dobranie punktu zaczepienia maszyny, której środek ciężkości lub oporu jest przesunięty w bok od osi podłużnej ciągnika, żeby siła poprzeczna ściągająca ciągnik i maszynę w bok była najmniejsza. Natomiast przez unoszenie i opuszczanie punktu zaczepu uzyskuje się możliwość regulowania wartości składowej pionowej siły oporu powodującej dociążenie lub odciążenie tylnej osi ciągnika. Składową tę wykorzystuje się niekiedy do dociążenia ciągnika w celu pokonania trudniejszych odcinków drogi albo w celu trwałego zwiększenia siły uciągu ciągnika.. Do przyczepiania lżejszych narzędzi rolniczych. służy belka zaczepowa. Jest to płaskownik z szeregiem otworów zakończony czopami, które wprowadza się do przegubów kulistych cięgien dolnych trzypunktowego układu zawieszenia. Zmianę pionowego położenia belki uzyskuje się przez uniesienie cięgien. Szereg otworów umieszczonych na belce umożliwia zmianę punktu zaczepienia maszyny lub narzędzia w płaszczyźnie poziomej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>