Naprawa biezaca

Naprawa bieżąca obejmuje czynności związane z doraźnym usunięciem przypadkowych uszkodzeń powstałych w czasie użytkowania ciągnika. Naprawy bieżące nie wymagają demontażu ciągnika ani stosowania specjalnych urządzeń. Mogą być więc wykonane na miejscu przez samego kierowcę lub mechanika natychmiast po zauważeniu usterki. Pracochłonność napraw bieżących jest niewielka i nie przekracza na ogół 50 roboczogodzin. Naprawa średnia obejmuje naprawę jednego lub kilku większych zespołów i jest połączona z częściowym demontażem ciągnika oraz przeglądem pozostałych zespołów. Ze względu na to, że silnik zużywa się szybciej niż inne zespoły ciągnika, naprawa średnia obejmuje przeważnie naprawę silnika połączoną z przeszlifowaniem lub wymianą tulei cylindrowych oraz przegląd pozostałych zespołów. Okres pomiędzy kolejnymi naprawami średnimi odpowiada mniej więcej okresowi trwałości silnika, która wynosi około 2000 motogodzin. W praktyce naprawę średnią ciągnika wykonuje się raz do roku w okresie zimowym, jeżeli ciągnik był intensywnie eksploatowany w ciągu roku. Naprawa główna ciągnika obejmuje naprawę silnika i naprawę główną przynajmniej dwóch zespołów podwozia (np. skrzynki biegów i mechanizmu różnicowego) oraz dokładny przegląd pozostałych zespołów. Naprawa główna wymaga całkowitego demontażu ciągnika, sprawdzenia wszystkich części i wymiany części uszkodzonych, zużytych oraz tych części, których dopuszczalny okres pracy upłynął. Te ostatnie wymienia się bez względu na to, czy występują na nich widoczne ślady zużycia, czy nie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>