Demontaz ciagnikow

Ciągnik dostarczony do rozbiórki na dział demontażu powinien być obmyty i oczyszczany z brudu i kurzu. Mycie zewnętrzne ciągnika odbywa się na specjalnym stanowisku, znajdującym się zwykle w magazynie przyjęć, do którego pompa napędzana silnikiem elektrycznym lub spalinowym dostarcza wodę pod ciśnieniem do at. Części blaszane lakierowane i o małej wytrzymałości myje się strumieniem zimnej wody ciśnieniu do at. Wyższe ciśnienie strumienia mogłoby spowodować porysowanie i utratę połysku powierzchni lakierowanych. Przed rozpoczęciem mycia należy ciągnik odpowiednio przygotować. W tym celu zaślepia się wszystkie otwory ciągnika, przez które mogłaby się przedostać woda. W szczególności trzeba pamiętać o zaślepieniu wylotu rury wydechowej i otworu odpowietrzającego w pokrywie pompy paliwowej, a także o przesłonięciu aparatury elektrycznej i deski rozdzielczej. Wymyty i osuszony sprężonym powietrzem ciągnik przekazuje się do działu demontażu. Przystępując do rozbiórki ciągnika należy spuścić wodę z układu chłodzenia i olej ze skrzynki korbowej silnika oraz opróżnić zbiornik paliwa. Jeżeli ciągnik jest rozgrzany, trzeba odczekać aż całkowicie ostygnie. Demontaż rozgrzanego ciągnika prowadzi do odkształcenia korpusów do zwichrowania się ich płaszczyzn. Demontaż ciągnika należy prowadzić w ściśle ustalonej kolejności, zapewniającej najmniejszą pracochłonność. Do każdego ciągnika opracowane są karty technologiczne demontażu, w których podana jest kolejność wykonywania poszczególnych operacji i wskazane są przyrządy, pomoce i narzędzia, którymi operacje te należy wykonywać.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>