Dział demontażu

Znaczną część czynności weryfikacji przeprowadza się w dziale demontażu. W czasie demontażu weryfikator kasuje części zniszczone i nie nadające się już do naprawy, eliminując w ten sposób konieczność ich mycia, Określa także stopień demontażu zespołów, aby uniknąć zbędnej pracy i zachować zespoły i grupy części przydatne do dalszej pracy w ciągniku bez naprawy. Oprócz tego weryfikator po demontażu kompletuje współpracujące części, znacząc je lub wiążąc ze sobą drutem. W myjni, korzystając z urządzeń hydraulicznych i pompy podającej wodę pod ciśnieniem, bada się szczelność bloków cylindrowych, głowic i kolektorów. Próbę szczelności bloku i głowicy należy przeprowadzić przy zamontowanej tulei cylindrowej i przykręconej głowicy, w celu uzyskania prawidłowego obiegu wody. Próbę szczelności wykonuje się pod ciśnieniem kG/cm2 w ciągu minut. Przecieki i pocenie się świadczą o braku szczelności. Zużycie części, w rezultacie którego zmieniają się ich kształty i wymiary, określa się za pomocą uniwersalnych przyrządów pomiarowych, jak np. suwmiarki, mikrometry, czujniki, średnicówki, głębokościomierze, suwmiarki do pomiaru kół zębatych, oraz za pomocą specjalnych sprawdzianów, wzorników, przymiarów i przyrządów, które nie wskazując bezwzględnej wartości zużycia, orientują tylko weryfikatora, czy zużycie części przekroczyło już graniczną wartość czy nie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>