Naprawa urzadzen gasienicowych

W kołach napędzających najszybciej ulegają zużyciu zęby. Ponieważ zużywają się one jednostronnie, można przedłużyć ich pracę przez wzajemną zamianę ich położenia, czyli przez przestawienie koła prawego na lewą stronę, a lewego na prawą. Dzięki temu każde z kół pracuje dalej stroną nie zużytą. Przy dwustronnym zużyciu zębów regeneruje się je przez przy,spawanie nakładki stalowej o odpowiednim kształcie. Łożyska koła napędzającego nie powinny mieć luzów większych niż 0,125 mm, a bicie obwodu koła nie może być większe niż 1,5 cm. Zużyte otwory śrub regeneruje się albo przez rozwiercanie ich na wymiar naprawczy, albo przez zaspawanie starych otworów i przewiercenie ponowne otworów o wymiarze nominalnym. Koło napinające oraz rolki oporowe i podtrzymujące zużywają się głównie na obwodzie. Bieżnie tych rolek i kół naprawia się przez naspa- wanie elektryczne i wyrównanie spawu przez toczenie lub przez naprasowanie pierścieni. Założenie pierścieni wykonuje się w sposób następujący: Przetacza się powierzchnię rolki lub koła napinającego do całkowitego zlikwidowania śladów zużycia: z płaskownika wygina się pierścień i spawa się jego koniec, średnicę wewnętrzną pierścienia przetacza się na odpowiedni wymiar, naprasowuje się pierścień na rolkę (najlepiej po podgrzaniu go do temperatury 300—400°C) i następnie toczy się zewnętrzną średnicę, po uprzednim przyspawaniu pierścienia do rolki lub koła napinającego wzdłuż powierzchni czołowej, po. obu stronach koła.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>